Mẫu biên bản Về việc vi phạm cam kết cai nghiện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
466
lượt xem
49
download

Mẫu biên bản Về việc vi phạm cam kết cai nghiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản Về việc vi phạm cam kết cai nghiện Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản Về việc vi phạm cam kết cai nghiện

  1. Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế Mẫu số 9 TÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc A (3)..... ngày..... tháng.... năm..... BIÊN BẢN Về việc vi phạm cam kết cai nghiện tại............................................ Hôm nay, hồi........ giờ......... ngày........ tháng........ năm........ tại (23).......... ..................................................................................................................... Chúng tôi gồm (24): .................................................................................... 1. .................................................................................................................. 2. .................................................................................................................. Với sự chứng kiến của anh (chị) (25) 1. .................................................................................................................. 2. .................................................................................................................. Tiến hành lập biên bản vi phạm cam kết xin cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện đối với anh (chị)................................. đang cai nghiện theo Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy số................................................................................................................
  2. đã có các hành vi vi phạm (26): ................................................................... ...................................................................................................................... ..................................................................................................................... Hình thức xử lý: - Đưa vào phòng cách ly Thời gian: ................................................. - Chấm dứt hợp đồng dịch vụ cai nghiện và thông báo về địa phương Giám đốc hoặc người đứng đầu Người vi phạm Người chứng kiến Cơ sở cai nghiện (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 23. Địa điểm xử lý vi phạm. 24. Đại diện Cơ sở cai nghiện. 25. Người cai nghiện ma túy khác. 26. Ghi cụ thể các vi phạm.
Đồng bộ tài khoản