intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Biên bản nhắc nhở vi phạm kỷ luật

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

542
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nhân viên xảy ra vi phạm, đặc biệt là những lỗi nghiêm trọng hoặc đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không rút kinh nghiệm thì ban quản lý sẽ lập biên bản xử lý. Tùy vào vụ việc mà người vi phạm thực hiện mà hình thức xử lý cũng khác nhau. Đối với môi trường lao động thường là nhắc nhở và cảnh cáo. Việc lập biên bản là thủ tục bắt buộc khi xử lý kỷ luật, đảm bảo cho việc đối chứng nếu xảy ra các vấn đề phát sinh về sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản nhắc nhở vi phạm kỷ luật

  1. CÔNG TY    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ:  …………., Ngày…..tháng….năm….. MẪU BIÊN BẢN NHẮC NHỞ VI PHẠM (Về việc vi phạm kỷ luật) Hôm nay, vào lúc.....giờ, ngày….tháng…năm tại ……………………………………… Bên lập biên bản: ­ Tên người lập biên bản:.............................................................................................. ­ Đơn vị:......................................................................................................................... ­ Chức vụ:...................................................................................................................... Bên bị lập biên bản: ­ Tên người bị lập biên bản:.......................................................................................... ­ Đơn vị:......................................................................................................................... ­ Chức vụ:...................................................................................................................... Biên bản được lập với những nội dung sau: 1. Thời gian xảy ra vụ việc:.......................................................................................... 2. Địa điểm xảy ra vụ việc:........................................................................................... 3. Nội dung vi phạm:..................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4. Thiệt hại (nếu có):..................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
  2. 5. Tang vật thu được (nếu có):...................................................................................... ........................................................................................................................................ 6. Ý kiến bên bị lập biên bản:....................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 7. Xác nhận của bên lập biên bản:................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Biên bản này được lập thành hai bản. Bên lập biên bản giữ một bản, bên bị lập biên  bản lập biên bản giữ. Người lập biên  Người bị lập biên  Người chứng  Ban lãnh đạo bản bản kiến  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ  (Ký, ghi rõ họ tên) tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2