MẪU CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 200

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
267
lượt xem
52
download

MẪU CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 200

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu chương trình kiểm tra an toàn và vệ sinh lao động năm 200', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 200

  1. CH ƯƠ NG TRÌNH KI Ể M TRA AN TOÀN VÀ V Ệ SINH LAO Đ Ộ NG NĂM 200 Nộäi dung Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Báo cáo tai nạn lao động X X X X X X X X X X X X Báo cáo các loại bệnh X X X X X X X X X X X X Hệ thống điện 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 X Dụng cụ bảo hộ lao động 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 Khám sức khoẻ CBCNV 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X (độc 0 hại) Dụng cụ PCCC 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 X Vệ sinh lao động 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 X Thực phẩm Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng ngày ngày ngày ngày ngày Vệ sinh Nhà xưởng 0 0 0 0 0 x x x x x x X Nước uống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trang:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản