intTypePromotion=1

Mẫu đơn xin thực tập tại ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
905
lượt xem
143
download

Mẫu đơn xin thực tập tại ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn xin thực tập tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Mại, mẫu đơn tham khảo dành cho các bạn sinh viên cuối khóa làm đơn xin thực tập tại các ngân hàng. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thực tập tại ngân hàng

  1. BM.QTSVTT-03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Dán ảnh) ĐƠN XIN THỰC TẬP Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Tôi tên: .............................................................. Ngày sinh: .......  Nam  Nữ Nơi sinh: ................. CMND số: ............ Ngày cấp:..................... Tại ...................... Địa chỉ thường trú: ................................................................................................. Địa chỉ liên lạc : ..................................................................................................... Điện thoại:........................... Email:............................. ĐT liên lạc khẩn: ............... Sinh viên trường: ................................ Khoa: ......................................................... Đề tài thực tập: ................................... ................................................................... ........................................................... ................................................................... Nơi xin thực tập (quận/huyện – tỉnh/thành phố): .................................................... ........................................................... Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín (Sacombank) tiếp nhận bố trí thực tập để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau: 1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập của Sacombank; 2. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an toàn tài sản của Sacombank; 3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Sacombank (nếu có). Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết. Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Sacombank. …………………, ngày…..tháng…..năm 20…… Sinh viên (ký, ghi rõ họ tên) ( Dán ảnh 3x4 (Dán ảnh 3x4 dùng để làm dùng để làm thẻ TTV) thẻ TTV)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2