Mẫu "Đơn xin thuyên chuyển công tác"

Chia sẻ: Bông Hồng Tím Tím | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

3
9.968
lượt xem
465
download

Mẫu "Đơn xin thuyên chuyển công tác"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu là biểu mẫu viết đơn xin thuyên chuyển công tác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu "Đơn xin thuyên chuyển công tác"

  1. cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đơn xin thuyên chuyển công tác. Kính gửi : ....................................................................................................................................... ...................................................... ............................................................................................................................................... .......... ............................................................................................................................................... .......... Tôi là: ........................................................................................................................................... .....Nam (nữ):...................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... Quê quán: ............................................................................................................................................... ................................................................................... Chỗ ở hiện nay: ............................................................................................................................................... ................................................................................... Hiện đang công tác tại đơn vị trường: ............................................................................................................................................... ................................................................................... Giáo viên môn ..............................trình độ đào tạo.....................................Tốt nghiệp loại.................................. Chức vụ hiện nay: ................................................Hệ đào tạo chính quy( tại chức)........................................... Vào ngành giáo dục năm............................Đã công tác tại đơn vị được mấy năm............................ Hệ số mức lương hiện hưởng.........................................................mã ngạch ................................................................. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam .......................................... ngày chính thức..................................... I. Hoàn cảnh gia đình (ghi rõ hoàn cảnh gia đình mình và gia đình chồng (vợ) nếu có gồm cha, mẹ, anh chị em ruột). ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................... ...............................................................................................................................................
  2. .................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... II. Hoàn cảnh bản thân: ............................................................................................................................................... ....................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... III. Kết quả công tác và thành tích đã đạt được trong quá trình công tác (mức độ hoàn thành nhiệm vụ, lao động giỏi, chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi, giấy khen, bằng khen...) ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ...................................................................................
  3. ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... IV. Kỷ luật (mức độ vi phạm kỷ luật, hình thức kỷ luật). ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ V. Lý do xin thuyên chuyển: ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... VI. Đơn vị xin thuyên chuyển đến: ............................................................................................................................................... .................................................................................... Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật. Ngày............tháng............năm 2006 Người khai ký tên VII. Nhận xét và xác nhận của thủ trưởng đơn vị. 1. Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hiệu quả đã đạt được ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ...................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ....................................................................................
  4. ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ......................................................................................... 2. Xác nhận lời khai của người viết đơn ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ 3. ý kiến đề nghị ............................................................................................................................................... ....................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ......................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ Ngày............ tháng............ năm 2006 Ký tên đóng dấu cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đơn xin thuyên chuyển công tác. Kính gửi : ....................................................................................................................................... ...................................................... ............................................................................................................................................... .......... ............................................................................................................................................... .......... Tôi là: ........................................................................................................................................... .....Nam (nữ):...................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... Quê quán:
  5. ............................................................................................................................................... ................................................................................... Chỗ ở hiện nay: ............................................................................................................................................... ................................................................................... Hiện đang công tác tại đơn vị trường: ............................................................................................................................................... ................................................................................... Giáo viên môn ..............................trình độ đào tạo.....................................Tốt nghiệp loại.................................. Chức vụ hiện nay: ................................................Hệ đào tạo chính quy( tại chức)........................................... Vào ngành giáo dục năm............................Đã công tác tại đơn vị được mấy năm............................ Hệ số mức lương hiện hưởng.........................................................mã ngạch ................................................................. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam .......................................... ngày chính thức..................................... I. Hoàn cảnh gia đình (ghi rõ hoàn cảnh gia đình mình và gia đình chồng (vợ) nếu có gồm cha, mẹ, anh chị em ruột). ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... II. Hoàn cảnh bản thân:
  6. ............................................................................................................................................... ....................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... III. Kết quả công tác và thành tích đã đạt được trong quá trình công tác (mức độ hoàn thành nhiệm vụ, lao động giỏi, chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi, giấy khen, bằng khen...) ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... IV. Kỷ luật (mức độ vi phạm kỷ luật, hình thức kỷ luật). ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ V. Lý do xin thuyên chuyển: ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ...............................................................................................................................................
  7. ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................... VI. Đơn vị xin thuyên chuyển đến: ............................................................................................................................................... .................................................................................... Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật. Ngày............tháng............năm 2006 Người khai ký tên VII. Nhận xét và xác nhận của thủ trưởng đơn vị. 1. Nhận xét về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hiệu quả đã đạt được ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ...................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ......................................................................................... 2. Xác nhận lời khai của người viết đơn ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ 3. ý kiến đề nghị ............................................................................................................................................... ....................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................................... ........................................................................................ ...............................................................................................................................................
  8. ......................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................ Ngày............ tháng............ năm 2006 Ký tên đóng dấu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản