intTypePromotion=3

Mẫu đơn xin xác nhận đóng tiền điện

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
90
lượt xem
3
download

Mẫu đơn xin xác nhận đóng tiền điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu đơn xin xác nhận đóng tiền điện” được dùng trong trường hợp khách hàng mất hóa đơn điện và thay thế bằng mẫu xác nhận tiền điện có đóng dấu của cơ quan điện lực. Mẫu đơn gồm các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ thường trú... Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận đóng tiền điện

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÓNG TIỀN ĐIỆN Kính gửi: Điện lực .......................................................... Họ & tên: ............................................................................................................... Ngày sinh:.............................................................................................................. Số CMND: ........................ Cấp ngày: .............................Nơi cấp:........................ Địa chỉ thường trú:.................................................................................................  Địa chỉ tạm trú: ......................................................................................................  Điện thoại nhà riêng:.............................................. Di động:……………………. Tôi là chủ hợp động điện mang ký hiệu khách hàng:.............................................  Hôm nay tôi làm đơn này xin Điện lực............................................... xác nhận cho tôi theo nội  dung đã đóng tiền điện như sau: Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng ….. …… ……. ……. ……. ……….. Nay tôi viết đơn này kính mong Điện lực............................................................. xác nhận cho  tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chân thành cảm ơn. ………, Ngày … Tháng … năm …… Xác nhận của Điện lực Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ) (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản