Mẫu Form Văn phòng phẩm

Chia sẻ: Quanghoa Quanghoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
529
lượt xem
74
download

Mẫu Form Văn phòng phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu form văn phòng phẩm', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Form Văn phòng phẩm

  1. CÔNG TY LD CÁP ĐIỆN HANAKA ILJIN Địa chỉ: Cụm CN Đồng Nguyên – Huyện Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại:0241.260.294 * Fax:0241.260.279 E-mail: hanakaeef@vnn.vn ,Website: http://hanaka.com.vn QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VĂN PHÒNG PHẨM 1. MỤC ĐÍCH: Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí 2. CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM:  Trước ngày 28 hàng tháng, các bộ phận lập giấy đề nghị VPP của tháng theo biểu mẫu:, chuyển Trưởng bộ phận duyệt, sau đó chuyển Phòng Nhân sự xem xét.  Phòng HCNS có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng theo quy định, nếu không đúng thì chuyển cho bộ phận đề nghị chỉnh sửa lại, nếu đúng thì chuyển BGĐ duyệt.  Căn cứ trên giấy đề nghị được duyệt, Phòng HCNS tiến hành liên hệ nhà cung ứng để mua VPP theo yêu cầu.  Việc cấp phát văn phòng phẩm được tiến hành từ ngày 01 – ngày 05 của tháng. Sau khi kiểm tra xong, người nhận VPP ký tên vào thẻ kho.  Trường hợp có nhu cầu VPP đột xuất, người có nhu cầu và phòng nhân sự tiến hành theo các bước kể trên và VPP này sẽ được cấp phát ngay sau khi nhận về cho người sử dụng. Việc cấp phát cũng phải ký nhận vào thẻ kho 3. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VPP:  CNV được cấp phát VPP phục vụ cho công việc được giao trên cơ sở đúng mục đích sử dụng, sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí.  Trưởng bộ phận là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trực tiếp việc sử dụng VPP của CNV trực thuộc.  Văn phòng phẩm trước khi được cấp mới các bộ phận có trách nhiệm trả lại các văn phòng phẩm đã cũ hỏng, không sử dụng được 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:  Quy định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 09 năm 2007  Các biểu mẫu đi kèm:  Giấy đề nghị cấp văn phòng phẩm  Định mức sử dụng văn phòng phẩm cho hoạt động phân xưởng  Thẻ kho  Sổ theo dõi cấp phát văn phòng phẩm
Đồng bộ tài khoản