intTypePromotion=1

MẪU KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Chia sẻ: Nguyen Thi Tra My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
141
lượt xem
29
download

MẪU KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu khai báo trị giá tính thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

  1. MẪU PP2 KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU GIỐNG HỆT Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số ......... ... ngày.... tháng.....năm 200... Tờ số........../...........tờ Lý do không áp dụng phương pháp trị giá giao dịch: I. Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế: II. Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu: Ngày xuất khẩu: Tên hàng hoá nhập khẩu giống hệt: III. Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số .......…….. ngày......tháng .....năm 200…đăng ký tại Chi cục h ải Cục Hải quan Ngày xuất khẩu: quan IV. Xác định trị giá tính thuế và giải trình: Nguyên tệ 1. Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu giống hệt 2. Các khoản điều chỉnh (+/ -) (a) Điều chỉnh về cấp độ thương mại (b) Điều chỉnh về số lượng (c) Điều chỉnh các khoản giảm giá khác (d) Điều chỉnh về chi phí vận tải (đ) Điều chỉnh về phí bảo hiểm 3. Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hoá cần xác định trị giá tính thu ế = (1) ± (2) 4. Trị giá tính thuế bằng Đồng Việt Nam = (3) x tỷ giá Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm the o: Tôi xin cam đoan và chịu trách Ghi chép của công chức hải Ghi chép của công chức hải nhiệm trước pháp luật về quan tiếp nhận tờ khai trị giá quan kiểm tra, xác định trị những nội dung khai báo trên giá tính thuế đây. Ngày .... tháng ... năm 200 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu) MẪU PP3 KHAI BÁO TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TƯƠNG TỰ Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số ..................... ngày.... tháng....năm 200... Tờ số........../...........tờ Lý do không áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế trước đó: I. Tên hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế: II.
  2. Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu: Ngày xuất khẩu: Tên hàng hoá nhập khẩu tương tự: III. Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số ......... .… ngày......tháng .....năm 200…đăng ký t ại Chi cục h ải Cục Hải quan Ngày xuất khẩu: quan Xác định trị giá tính thuế và giải trình: IV. Nguyên tệ 1. Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu tương tự 2. Các khoản điều chỉnh (+/ -) (a) Điều chỉnh về cấp độ thương mại (b) Điều chỉnh về số lượng (c) Điều chỉnh các khoản giảm giá khác (d) Điều chỉnh về chi phí vận tải (đ) Điều chỉnh về phí bảo hiểm 3. Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hoá cần xác định tr ị giá tính thuế = (1) ± (2) 4. Trị giá tính thuế bằng Đồng Việt Nam = (3) x tỷ giá Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo: Tôi xin cam đoan và chịu Ghi chép của công chức Ghi chép của công chức hải quan kiểm trách nhiệm trước pháp hải quan tiếp nhận tờ khai tra, xác định trị giá tính thuế luật về những nội dung trị giá khai báo trên đây. Ngày .... tháng ... năm 200 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Người khai hải quan ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản