intTypePromotion=4

Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Chia sẻ: Phamhong Duy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
16
lượt xem
0
download

Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu nhằm đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính cung cấp một số dữ liệu, cơ sở trong công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

  1. PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Tình hình thi hành pháp luật trông lĩnh vức xử lý vi phạm hành chính Để có cơ  sở đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử  lý   vi phạm hành chính, đề nghị Ông/Bà vui long cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh  dấu (X) vào 1 ô trống tương  ứng theo phương án mà Ông/Bà lựa chọn trong các câu   hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin cá nhân mà Ông/Bà cung cấp được hoàn  toàn giữ bí mật và các câu trả lời của Ông/Bà chỉ  được sử  dụng cho mục đích nghiên  cứu, đánh giá công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực xử lý vi   phạm hành chính nói riêng. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà! I. THÔNG TIN CHUNG ­ Giới tính:     1.Nam              2. Nữ            Tuổi:…………………....... ­ Trình độ chuyên môn: 1. Trung cấp, cao đẳng               2. Đại học                     3. Trên đại học   ­ Đơn vị công tác ……………………………………………………………… II. NỘI DUNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Câu hỏi 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về chất lượng các văn bản  chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực, địa   phương Ông/Bà công tác? 1. Trung bình                     2. Khá                         3. Tốt  Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về tính kịp thời của các văn  bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan cáp trên về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực  đơn vị, địa phương Ông/Bà Công tác? 1. Dưới 50% văn bản được ban hành kịp thời                                                   2. Từ 50% đến 65% văn bản được ban hành kịp thời                     3. Từ 65% đến 80% văn bản được ban hành kịp thời                     4. Trên 80% văn bản được ban hành kịp thời                                Câu hỏi 3: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết việc bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ  công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vưc đơn vị, địa phương Ồng/Bà công tác?  1. Không bố trí           2. Không đủ             3. Tương đối đủ            4. Đầy đủ  Câu hỏi 4:  Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về  sự  kịp thời, đầy đủ, 
  2. thống nhất của hệ  thống văn bản quy phạm pháp luật về  xử  lý vi phạm hành chính  trong lĩnh vực đơn vị, địa phương Ông/Bà công tác? 1. Chưa kịp thời, đầy đủ, thống nhất          2. Đã kịp thời, đầy đủ, thống nhất  Nếu   chọn   đáp   án   1,   đề   nghị   nêu   rõ   nội   dung   chưa   thống   nhất: ………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………......................................................................................................... ................. Câu hỏi 5:  Xin Ông/Bà vui lòng cho biết công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn   nghiệp vụ của cấp trên về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngành, địa phương  phụ trách đã đáp ứng yêu cầu hiện nay chưa?       1. Chưa đáp ứng yêu cầu                     2. Đã đáp ứng yêu cầu  Nếu chon đáp án 1, đề  nghị  Ông/Bà đề  xuất giải pháp để  nâng cao hiệu quả  công tác   tập   huấn,   bồi   dưỡng   nghiệp   vụ   xử   lý   vi   phạm   hành  chính………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………... Câu hỏi 6: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết tình hình chấp hành các quyết định xử  lý vi  phạm hành chính của công dân trong lĩnh vực đơn vị, địa phương nơi Ông/Bà công tác? 1. Chưa tốt             2. Bình thường              3. Tốt            4. Rất tốt  Câu hỏi 7: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số  đề  xuất, giải pháp để  hạn chế  tình  trạng vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………... XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2