intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu quy trình nghỉ việc

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

2.669
lượt xem
273
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Xây dựng các bước quy trình nghỉ việc của CNV công ty. - Đảm bảo quyền lợi của công ty và của người nghỉ việc. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ nhân viên của công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có. IV/ NỘI DUNG: 1. Bước 1. Viết đơn xin nghỉ việc - Người xin nghỉ việc viết đơn theo mẫu NS – 09 - 01. Sau khi viết đơn xong, người xin việc chuyển đơn cho Quản lý xem xét theo bước 2. - Mẫu được lấy trực tiếp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quy trình nghỉ việc

 1. Mẫu quy trình nghỉ việc QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Xây dựng các bước quy trình nghỉ việc của CNV công ty. - Đảm bảo quyền lợi của công ty và của người nghỉ việc. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ nhân viên của công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có. IV/ NỘI DUNG: 1. Bước 1. Viết đơn xin nghỉ việc
 2. - Người xin nghỉ việc viết đơn theo mẫu NS – 09 - 01. Sau khi viết đơn xong, người xin việc chuyển đơn cho Quản lý xem xét theo bước 2. - Mẫu được lấy trực tiếp tại khu vực phòng HCNS. - Người xin nghỉ việc phải đảm bảo đúng thời hạn báo trước. Nếu không đảm bảo đúng thời hạn báo trước, người xin nghỉ việc phải bồi thường tiền lương cho những ngày không báo trước và không được thưởng năng suất và các khoản thưởng cho những thời gian chưa được tính lương. - Đối với các quy định về nghỉ việc không có trong quy trình này hoặc các quy định khác của công ty thì thực hiện theo bộ luật lao động và các văn bản pháp luật lao động liên quan. - Thời hạn báo trước cụ thể: + Đối với hợp đồng thử việc 1 tháng là 3 ngày, 2 tháng là 7 ngày + Hợp đồng có thời hạn 1 – 3 năm là 30 ngày. + Hợp đồng vô thời hạn là 45 ngày. 2. Xem xét của quản lý. - Thẩm quyền và trách nhiệm xem xét bao gồm: Trưởng các phòng ban. - Đối với nhân viên các bộ phận có cấp tổ trường thì trước khi chuyển cho quản lý thì phải chuyển qua cấp tổ trưởng xác nhận. - Đối với các quản lý, nhân viên do Giám đốc trực tiếp quản lý thì sau khi viết
 3. đơn, người xin nghỉ việc chuyển trực tiếp cho phòng HCNS theo bước 3. - Quản lý có thẩm quyền xem xét phải xác định các tâm tư nguyện vọng của nhân viên. Nếu vượt ra ngoài khả năng, thì Quản lý phối hợp với phòng HCNS để xem xét giải quyết. Trường hợp không thể giải quyết được thì ký xác nhận vào đơn xin nghỉ việc và chuyển trả lại đơn cho người xin nghỉ việc. - Quản lý có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn cho người xin nghỉ việc không quá 2 ngày làm việc. 3. Xác nhận phòng nhân sự: - Người xin việc chuyển lại đơn cho Phòng HCNS. - Phòng HCNS có trách nhiệm trao đổi với quản lý các bộ phận để xác định tâm tư nguyện vọng của NV. - Thời gian giải quyết không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đơn. 4. Duyệt cho nghỉ việc: - Với trường hợp xác định cho nghỉ việc, Phòng HCNS chuyển đơn xin nghỉ việc cho GD duyệt kèm theo phương án thay thế.
 4. - Thời gian chuyển đơn cho GD không quá 4 ngày kể từ khi nhận được đơn. 5. Thanh lý hợp đồng: - Phòng HCNS chịu trách nhiệm tổ chức việc thanh lý hợp đồng với CNV. - Việc thanh lý gồm các nội dung: + Hoàn thành các công việc cần thực hiện trước khi nghỉ việc theo biên bản bàn giao công việc. + Biên bản bàn giao các công cụ dụng cụ cho Quản lý bộ phận. + Biên bản bàn giao hồ sơ theo mẫu đính kèm quy trình này. + Bản cam kết nghỉ việc. 6. Quyết định cho nghỉ việc: - Sau khi hoàn thành việc thanh lý công việc, Phòng HCNS lập biên bản thanh lý nghỉ việc, thảo quyết định nghỉ việc trình GD ký (kèm theo các biên bản thanh lý). - Quyết định nghỉ việc được chuyển cho người xin nghỉ việc, quản lý bộ phận, Phòng HCNS lưu 1 bản ( và kèm theo các chứng từ thanh lý bản chính) và 1 bản chuyển cho Phòng TCKT làm căn cứ thanh toán cho người nghỉ việc (phải kèm
 5. theo các biên bản thanh lý, bảng chấm công, biên bản đánh giá…). 7. Thanh toán các chế độ còn lại. - Phòng TCKT có trách nhiệm phối hợp Phòng HCNS để lập bảng thanh toán cho người xin nghỉ việc và trình GD duyệt. Phòng TCKT chỉ thanh toán cho người nghỉ việc khi đã có đầy đủ hồ sơ xác nhận từ Phòng HCNS chuyển sang. - Phòng TCKT trực tiếp liên hệ với người xin nghỉ việc để làm thủ tục thanh toán. - Đối với các trường hợp người lao động còn thắc mắc, khiếu nại thì Phòng HCNS có trách nhiệm giải quyết và gửi báo cáo cho GD theo báo cáo hàng tuần. V/ BIỂU MẪU KÈM THEO: 1. Đơn xin nghỉ việc mã số: NS – 09 – BM01 2. Biên bản bàn giao công việc mã số: NS – 09 – BM02 3. Biên bàn giao hồ sơ, tài liệu. mã số: NS – 09 – BM03 4. Biên bản bàn giao tài sản công cụ. mã số: NS – 09 – BM04 5. Bảng cam kết nghỉ việc. mã số: NS – 09 – BM05 6. Biên bản thanh lý nghỉ việc mã số: NS – 09 – BM06 7. Quyết định nghỉ việc mã số: NS – 09 – BM07
 6. Một số mẫu đơn xin thôi việc Mẫu 1: Họ Tên: AAA, nhân viên Công ty BBB. Kính gửi: ông CCC, Giám đốc BBB. Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại BBB trong thời gian sắp tới. Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi chân thành cầu chúc cho ông và công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn. Tôi quyết định ngưng công việc để tiếp tục công việc học tập cá nhân cũng như giải quyết một số công việc trong gia đình tôi thời gian tới. Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp công ty trong việc giúp đỡ, hướng dẫn và hợp tác với người thay vào vị
 7. trí của tôi hiện nay nếu công ty có nhu cầu, cũng như sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian sau này với khả năng của mình ở vai trò khác hoặc hợp tác với công ty, nếu có thể. Tôi xin chân thành cảm ơn công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa, rất mong BBB của chúng ta ngày càng thịnh vượng. Thứ 6, ngày 13 tháng ZZZ năm XXXX. Chân thành, Ký tên. Họ tên. Mẫu 2: Ngày 10, tháng 06, năm 2008 Quang Hà, giám đốc công ty ABC 25 đường Kim Mã, Ba Đình
 8. Hà NộI Chú ý: cần viết thêm địa chỉ giao dịch ngay cả khi bạn gửi tận tay. Kính gửi ông Nguyễn: Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tạI công ty của ông nữa. Tôi đã xin vào làm giám sát tạI công ty XYZ để có thể học hỏI thêm kinh nghiệm và tìm cơ hộI phất triển mới. Tôi rất hài long và lấy làm một vinh dự lớn được làm việc tạI công ty ABC trong vòng bốn năm qua. Trong quá trình làm việc tạI đây, tôi đã may mắn được làm việc vớI những đồng nghiệp chân thành và chuyên nghiệp. Tôi chân thành cầu chúc cho ông và công ty ABC sẽ đạt được những thành công như ý. Chú ý: Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục một phần công việc nào đó của công ty hoặc duy trì mốI quan hệ lâu dài vớI công ty đó, bạn hãy đề nghị được giúp công ty trong việc đào tạo nhân viên mớI thay vào vị trí của mình. Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp công ty trong việc tuyển chọn hoặc đào tạo nhân viên mớI thay vào vị trí của tôi trong vòng bốn tuần tiếp theo nếu công ty có nhu cầu.
 9. Chú ý: Nếu bạn rờI công ty vì những lý do nào khác chứ không phảI vì có một công việc mớI tổt hơn thì bạn nên trả lờI trung thực và tế nhị. Hãy luôn luôn tỏ ra khéo léo và tế nhị. Một số lý do xin thôi việc: Tôi quyết định nhận vị trí công việc mớI để tìm thêm cơ hộI phát triển mớI và đạt được những mục tiêu nghề nghiệp.... Tôi quyết định tham gia một khoá tu nghiệp (vì có thêm một bằng nữa hoặc một công việc khác).... Tôi đã quyết định thay đổI mục tiêu nghề nghiệp và đi theo một hướng mới "_______" Kết thúc thư một cách tế nhị mà không ảnh hưởng đến quan hệ của bạn với công ty đó: Tôi xin chân thành cảm ơn công ty ABC đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa, rất mong công ty ABC ngày càng thịnh vượng Chân thành, Tên
 10. Mẫu 3: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........ngày ... tháng ...năm ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: Ban giám đốc Công ty............. Tôi tên là : .............hiện đang công tác tại phòng.......... Tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi xin nghỉ việc vì lý do ... kể từ ngày ..... Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tỗi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà.... Tôi xin chân thành cám ơn Người làm đơn Mẫu 4: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 11. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2008 ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty Phòng Hành chính nhân sự Tôi tên là : ……..... Chức vụ : Bộ phận :................................................. ......... Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ……..... Lý do : ……..... ……..... ………. Tôi đã bàn giao công việc cho :…………………………….……..Bộ phận :....................... Nội dung các công việc được bàn giao : ……..... ……..... ………. ………
 12. Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trưởng bộ phận Người làm đơn Mẫu 5: Letter of Resignation Your Name Your Address Your City, State, Zip Code Your Phone Number Your Email Date Name Title
 13. Organization Address City, State, Zip Code Dear Mr./Ms. Last Name: Please accept this letter as formal notification that I am leaving my position with XYZ company on September 15. Thank you for the opportunities you have provided me during my time with the company. f I can be of any assistance during this transition, please let me know. Sincerely, Your Signature Your Typed Name
 14. Mẫu 13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *************** ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC ĐƯỢC BẢO LƯU THỜI GIAN BẢO HIỂM XÃ HỘI Kính gởi: Ban giám đốc………………… Đồng kính gởi : Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cần Thơ Tôi tên: Ngày sinh: Nơi sinh: Chức danh, chức vụ (công việc đang làm): Đơn vị công tác: Nay tôi làm đơn này kính xin các cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho tôi nghỉ việc được bảo lưu thời gian BHXH.
 15. Lý do nghỉ việc: Thời gian bắt đầu nghỉ việc: Địa chỉ sau khi nghỉ việc: Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Tp , ngày tháng năm Người làm đơn. Ký tên
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2