Mẫu số: 01-1/TTĐB Phụ lục bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
318
lượt xem
61
download

Mẫu số: 01-1/TTĐB Phụ lục bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 01-1/TTĐB Phụ lục bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 01-1/TTĐB Phụ lục bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  1. Mẫu số: 01-1/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày Phụ lục 14/6/2007 của Bộ Tài chính) bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB) Kỳ tính thuế: tháng.......... năm........... Người nộp thuế:................................................................................................................................................................... Mã số thuế: ................................................................................................................................................................... Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Hoá đơn bán hàng Doanh số bán có Ngày, Tên khách thuế TTĐB STT Ký Tên hàng hoá, dịch vụ Số lượng Đơn giá tháng, hàng (không có thuế hiệu Số năm phát GTGT) hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (7)x(8) RƯỢU NẾP CẨM 500 rƯỢU LÚA MỚI 700 RƯỢU THUỐC 300 MASSAGE 700 1000 Tổng cộng: Hàng hoá, dịch vụ thứ 1 Hàng hoá, dịch vụ thứ... Hàng hoá, dịch vụ thứ n Cần phải qua bước trung gian để tính toán. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản