Mẫu số: 01/BXN

Chia sẻ: Huynh Thang | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

1
462
lượt xem
66
download

Mẫu số: 01/BXN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KBNN CUỐI NGÀY 31/12

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 01/BXN

  1. Mã chương………………. Mẫu số: 01/BXN Tên đơn vị SDNS:………….. Ban hành kèm theo Công văn số 16695/BTC-NSNN ngày 28/12/2006 Mã ĐVSDNS……………. BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KBNN CUỐI NGÀY 31/12 Đơn vị tính: Đồng Số dự toán đã rút đến Stt Kinh phí năm trước Dự toán Dự toán cuối ngày 31/12 được phép chuyển giao trong Nhóm được sử Dự toán Nhiệm vụ chi Loại Khoản sang (bao gồm cả số năm (kể Số Số dư mục dư dự toán và số dư dụng trong còn lại cả bổ Tổng số thanh tạm tạm ứng) năm sung) toán ứng 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=10+11 10 11 12=8-9 Các nhiệm vụ chi theo qui định tại I điểm 3.3 Mục I Thông tư số 101/2005/TT-BTC 01 01 01 001 002 …. 02 … … II Các nhiệm vụ chi khác 01 01 001 002 …. …. …. Tổng cộng Ghi chú: - Biểu này có dòng cộng loại khoản, cộng nhiệm vụ chi - Trường hợp nộp khôi phục dự toán thì điều chỉnh giảm số dự toán đã rút - Các nhiệm vụ chi khác (phần II) là các nhiệm vụ chi giao cho đơn vị ngoài các nhiệm vụ chi ở phần I Xác nhận của Kho bạc Nhà nước Đơn vị sử dụng ngân sách ...............ngày......., tháng........ năm........ ...............ngày......., tháng........ năm........ Thủ trưởng đơn vị Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. Không ghi vào khu vực này Kho bạc Nhà nước………… Mẫu số: C6-13/KB Ngày lập …./…./….. BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KBNN Tài khoản ………………… Từ ngày .../.../... Đến ngày.../.../… Nợ TK……………… Lãi suất:………….. Có TK………………. Số TT Ngày Số chứng từ Số tiền chuyển Số lệ phí Nội dung chuyển tiền Tổng số lệ phí : Số tiền bằng chữ:……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản