Mẫu số 01-TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
350
lượt xem
38
download

Mẫu số 01-TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 01-TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 01-TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 01/TTĐĐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày … tháng … năm … PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN Kính gửi: ........................................................................................................ 1. Người yêu cầu cung cấp thông tin: ..................................................................... ................................................................................................................................. 2. Địa chỉ thường trú: ............................................................................................. 3. Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp: 4. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện): ................................................................................................................. 5. Thời điểm nhận kết quả: …......................................................................................... Người yêu cầu cung cấp thông tin (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản