Mẫu số :S01-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
627
lượt xem
73
download

Mẫu số :S01-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Nhật ký sổ cái

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số :S01-H

  1. Bộ, Sở: … Mẫu số : S01­ H Đơn vị: … (Ban hành theo quy định số: 999 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) NHẬT KÝ ­ SỔ CÁI (Dùng cho hình thức Nhật ký ­ Sổ cái) Năm……………. Ngày  CHỨNG TỪ Số  Số hiệu  Số  Tài khoản  Tài khoản  Tài  Tài  Tài khoản  tháng  DIỄN GIẢI phát  TK đối ứng thứ  …….... …….... khoản  khoản  …….... ghi  sinh tự  …….... …….... sổ dòng Số  Ngày  Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có hiệu tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … … 61 62 Số dư đầu kỳ ­Cộng phát sinh tháng ­Luỹ kế từ đầu quý ­Luỹ kế từ đầu năm ­Số dư cuối tháng ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ : Lập, ngày … tháng … năm …
  2. 2 Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản