Mẫu số: S03b-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
316
lượt xem
82
download

Mẫu số: S03b-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về sổ cái dùng cho hình thức kế toán nhật kí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: S03b-H

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S03 b­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/ QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài   chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm :……………. Tài khoản :……... Số hiệu :………... Ngày  NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu  SỐ TIỀN GHI  tháng  DIỄN GIẢI TK đối  Số  STT  Nợ Có CHÚ ghi sổ ứng trang dòng 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên :…….. Họ tên :…….. Họ tên :……..
Đồng bộ tài khoản