Mẫu số :S44-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Mẫu số :S44-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số :S44-H về Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số :S44-H

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S44  ­H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT   ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI NHẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB Tên công trình :……………….……………. Số vốn được cấp Số vốn đã sử dụng Khối lượng xác nhận Ngày  Chứng từ Diễn giải tháng  Số  Ngày  Tổn Trong đó Tổng  Trong đó Tổng  Trong đó ghi sổ hiệu tháng g số số số Ngâ Tự  Khá Xây  Thiết  KTCB  Xây lắp Thiết bị n  có c lắp bị khác sách Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2
Đồng bộ tài khoản