Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
12
download

Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… Mẫu số: S44 -H (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI NHẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB Tên công trình :……………….……………. Số vốn được cấp Số vốn đã sử dụng Tổng số Trong đó Xây lắp Thiết bị KTCB khác Khối lượng xác nhận Tổng số Trong đó Xây lắp Thiết bị Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Tổng số Trong đó Ngân sách Tự có Khác Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Ký,họ tên) Phụ trách kế toán (Ký,họ tên)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S44 -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI NHẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB Tên công trình :……………….……………. Số vốn được cấp Số vốn đã sử dụng Khối lượng xác nhận Ngày Chứng từ Diễn giải tháng Số Ngày Tổng Trong đó Tổng Trong đó Tổng Trong đó ghi sổ hiệu tháng số số số Ngân Tự Khác Xây Thiết KTCB Xây lắp Thiết bị sách có lắp bị khác Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản