Biểu mẫu " Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
302
lượt xem
29
download

Biểu mẫu " Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB"

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S44  ­H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI NHẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB Tên công trình :……………….……………. Số vốn được cấp Số vốn đã sử dụng Khối lượng xác nhận Ngày  Chứng từ Diễn giải tháng  Số  Ngày  Tổn Trong đó Tổng  Trong đó Tổng  Trong đó ghi sổ hiệu tháng g số số số Ngâ Tự  Khá Xây  Thiết  KTCB  Xây lắp Thiết bị n  có c lắp bị khác sách Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2
Đồng bộ tài khoản