Mẫu số S63-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
121
lượt xem
16
download

Mẫu số S63-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Sổ chi tiết chi dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số S63-H

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S63­H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK  Ghi có TK  662 662 Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản