Sổ chi tiết chi dự án

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
9
download

Sổ chi tiết chi dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S63-H SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Số Ngày Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK 662 Ghi có TK 662 Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết chi dự án

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S63-H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK Ghi có TK 662 662 Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản