Biểu mẫu " Sổ chi tiết chi dự án"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
461
lượt xem
84
download

Biểu mẫu " Sổ chi tiết chi dự án"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ chi tiết chi dự án"

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S63­H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK  Ghi có TK  662 662 Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản