Biểu mẫu"sổ chi tiết thuế GTGT"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
241
lượt xem
30
download

Biểu mẫu"sổ chi tiết thuế GTGT"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"sổ chi tiết thuế GTGT"

  1. SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Diễn giải Được miễn giảm Đã miễn giảm Ngày Số Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản