Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được miễn giảm"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
224
lượt xem
45
download

Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được miễn giảm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được miễn giảm"

  1. SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Diễn giải Được miễn giảm Đã miễn giảm Ngày Số Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản