SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
108
lượt xem
14
download

SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Ngày Số Diễn giải Được hoàn lại Đã hoàn lại Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI

  1. SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Diễn giải Được hoàn lại Đã hoàn lại Ngày Số Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản