Biểu mẫu " Sổ chi tiết các tài khoản"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
5.232
lượt xem
646
download

Biểu mẫu " Sổ chi tiết các tài khoản"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ chi tiết các tài khoản"

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S43  ­H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tên tài khoản :……………….Số hiệu :……………. Đối tượng :…………………………………………... Ngày  tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ GHI  ghi  Số hiệu Ngày  Nợ Có Nợ Có CHÚ sổ tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2 Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản