Mẫu sổ chi tiết lao động, quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
268
lượt xem
55
download

Mẫu sổ chi tiết lao động, quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu sổ chi tiết lao động, quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu sổ chi tiết lao động, quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế

  1. Bảo hiểm xã hội ............... Bảo hiểm xã hội ………... Số: …………. SỔ CHI TIẾT LAO ĐỘNG, QUỸ LƯƠNG ĐÓNG BHXH, BH tháng……………..năm………….. Tên đơn vị ………………………………………….Mã số ……………………. Địa chỉ …………………………………………………………………………... Lao Chứng Diễn giải động, từ Ngày quỹ Quỹ Số tháng lươ ộng Lao đng lương Trong kỳ Tăng Giảm Tăng Giảm Lao động 1 2 3 4 5 6 7 8 Mang sang: - BHYT - BHTN - BHXH Tháng ….. - BHYT - BHTN - BHXH Đ/c (nếu có) Cộng tháng - BHYT - BHTN - BHXH Cộng quý - BHYT - BHTN - BHXH Cộng năm - BHYT - BHTN - BHXH Cán bộ thu Phụ trách thu (ký ghi rõ họ tên) (ký và đóng dấu)
  2. LƯƠNG ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số: 04a-TBH (Ban hành kèm theo CV số 1615/BHXH-CSXH ngày ã số……………………. 02/6/2009 của BHXH VN) ………………………... Số phải thu Trong đó 2% Số điều Trong kỳ để lại đv chỉnh Quỹ lương Tăng Giảm 9 10 11 12 13 Ngày.....tháng......năm.......... ụ trách thu Giám đốc BHXH và đóng dấu) (ký và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản