Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND

Chia sẻ: Buivan Mau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
1.599
lượt xem
384
download

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND

  1. Đơn vị…………………… mẫu số: S32- DN Địa chỉ…………………… ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG VNĐ (Dùng cho TK :131,331) Tài khoản……………………………. Đối tượng……………………………. Loại VNĐ……………………………. Chứng từ Thời Số phát sinh Số dư Ngày hạn tháng TK đối Số Ngày Diễn giải được ghi ứng Nợ Có Nợ Có hiệu tháng chiết sổ khấu A B C D 1 2 3 4 5 4 Số dư dầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số cộng phát sinh Số dư cuối kỳ - sổ này có…….trang, đánh từ số trang 01 đến trang…….. - Ngày mở sổ………………. Người ghi sổ Ngày……..tháng……năm…… (kí và ghi rõ họ, tên) Kế Toán Trưởng (Kí và ghi rõ họ, tên)
Đồng bộ tài khoản