Biểu mẫu: "Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
325
lượt xem
57
download

Biểu mẫu: "Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán theo Mẫu số F02­-2H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán"

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số F02­2H Đơn vị :........ CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :.......….. Tên dự án :............................Mã số.............................................................. Thuộc chương trình:....................................................................................... Khởi đầu:....................................................................................................... Tổng số kinh phí được duyệt:.............................Số được duyệt kỳ này.............. Cơ quan thực hiện dự án:................................................................................ Nguồn kinh phí :........................................................................................................... Chương:.......................Loại............................Khoản.......................... STT Chỉ tiêu Mã  Kỳ này Luỹ kế từ  Luỹ kế từ khi  số  đầu năm khởi công Thuyết minh : .................................................................................................. ...................................................................................................................................... .... Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản