Sổ chi tiết chi hoạt động

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
11
download

Sổ chi tiết chi hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ Mẫu số S61a­H SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :...............................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết chi hoạt động

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S61a­H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK  Ghi có TK  661 661 Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản