Sổ chi tiết doanh thu ( các khoàn thu do bán hàng )

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.233
lượt xem
107
download

Sổ chi tiết doanh thu ( các khoàn thu do bán hàng )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) Mẫu số: S51 -H SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính……. Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng 2 3 DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG Số Đơn giá Thành lượng tiền 5 6 7 GHI CHÚ 8 4 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Người...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết doanh thu ( các khoàn thu do bán hàng )

  1. Bộ, Sở : ………. Mẫu số: S51 -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính……. Ngày tháng CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG GHI ghi sổ Số Ngày Số Đơn giá Thành CHÚ hiệu tháng lượng tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản