Sổ chi tiết bán hàng

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
355
lượt xem
36
download

Sổ chi tiết bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng bán Đơn giá Thành tiền Giảm giá Số lưọng trả lại Giá trị trả lại Thuế trong doanh thu Giá vốn Cộng : Tổng cộng :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết bán hàng

  1. SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số Đơn Thành Giảm Số Giá trị Thuế Giá lượng giá tiền giá lưọng trả lại trong vốn bán trả lại doanh thu Cộng : Tổng cộng :
Đồng bộ tài khoản