Chi tiết bán hàng theo khách hàng

Chia sẻ: Tan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
183
lượt xem
35
download

Chi tiết bán hàng theo khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả lại Giảm giá /Trả lại Thuế trong doanh thu Giá vốn Mã khách hàng :................Tên khách hàng :..................... Cộng Tổng cộng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi tiết bán hàng theo khách hàng

  1. CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Loại Mã Tên Số Đơn giá Thành Số Giảm Thuế Giá hàng hàng lượng tiền lượng giá /Trả trong vốn trả lại lại doanh thu Mã khách hàng :................Tên khách hàng :..................... Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản