Sổ chi tiết hàng mua vào

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
690
lượt xem
188
download

Sổ chi tiết hàng mua vào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết hàng mua vào

  1. Đơn vị:............ Mẫu số S03a3-DN Địa chỉ:........... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG Năm... Chứng từ Tài khoản ghi Nợ Phải trả Ngày, Nguyên Tài khoản khác người tháng Số Ngày Diễn giải Hàng liệu, vật bán (ghi ghi sổ hiệu tháng hoá Số hiệu Số tiền liệu Có) A B C D 1 2 E 3 4 Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau - Sổ này có...... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang..... - Ngày mở sổ:..... Ngày..... tháng.... năm ..... Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 5
Đồng bộ tài khoản