Chi tiết thuế được khấu trừ

Chia sẻ: Tan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Chi tiết thuế được khấu trừ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ Từ ngày...............Đến ngày................ Loại thuế :..........................Tài khoản :................................. Ngày Số Loại Diễn giải Thuế đầu vào Đã khấu trừ Đã hoàn lại Hàng mua trả lại Không được khấu trừ Số dư nợ phải nộp đầu kỳ: Cộng : Số còn phải nộp : .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi tiết thuế được khấu trừ

  1. CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ Từ ngày...............Đến ngày................ Loại thuế :..........................Tài khoản :................................. Ngày Số Loại Diễn giải Thuế đầu Đã khấu trừ Đã hoàn lại Hàng mua Không được vào trả lại khấu trừ Số dư nợ phải nộp đầu kỳ: Cộng : Số còn phải nộp :
Đồng bộ tài khoản