intTypePromotion=1
ADSENSE

Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

4.176
lượt xem
842
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

  1. Đơn vị:............ Mẫu số S03a-DN Địa chỉ:.......... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2008 Đơn vị tính:.............. Ngày Chứng từ Số phát sinh Đã , Số hiệu ghi STT tháng Số Ngày, Diễn giải TK đối Sổ dòng Nợ Có ghi hiệu tháng ứng Cái sổ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang ................................ 28/8 PNK10 27/8 Nhập kho vật liệu A mua 10 152 100.000 HĐ... 27/8 chưa thanh toán 133 10.000 331 110.000 Cộng chuyển sang trang x x x sau - Sổ này có...... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang..... - Ngày mở sổ:..... Ngày..... tháng.... năm ....... Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 1
  2. 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2