Mẫu số: S51-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
178
lượt xem
18
download

Mẫu số: S51-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: S51-H

  1. Bộ, Sở : ………. Mẫu số: S51  ­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT   ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính……. Ngày  tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG GHI  ghi sổ CHÚ Số  Ngày  Số  Đơn giá Thành  hiệu tháng lượng tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
  2. 2
Đồng bộ tài khoản