Sổ chi tiết hoạt động

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
204
lượt xem
14
download

Sổ chi tiết hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ Mẫu số S61a-H SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Số Ngày Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK 661 Ghi có TK 661 Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết hoạt động

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S61a-H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK Ghi có TK 661 661 Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản