Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí dự án"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
304
lượt xem
63
download

Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí dự án"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí dự án"

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số F02­2H Đơn vị :........ CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :.......….. Tên dự án :............................Mã số.............................................................. Thuộc chương trình:....................................................................................... Khởi đầu:....................................................................................................... Tổng số kinh phí được duyệt:.............................Số được duyệt kỳ này.............. Cơ quan thực hiện dự án:................................................................................ Nguồn kinh phí :........................................................................................................... Chương:.......................Loại............................Khoản.......................... STT Chỉ tiêu Mã  Kỳ này Luỹ kế từ  Luỹ kế từ khi  số  đầu năm khởi công Thuyết minh : .................................................................................................. ...................................................................................................................................... .... Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản