intTypePromotion=1

Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
199
lượt xem
17
download

Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ) Kính gửi: ....................................................................................................................................... Họ và tên người nhận cha/mẹ: ...................................................................................Giới tính:............................. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Nơi sinh:............................................................................................................................................................................ Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:............................................................................................................................................ Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người dưới đây là........................................... của tôi: Họ và tên: ......................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú (1):............................................................................................................................................ (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:............................................................................................................................................ Tôi cam đoan việc nhận..........................................của tôi là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký. Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............ Người khai ..............................
  2. Chú thích: (1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2