Mẫu STP.HT-2006-GH.4: Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
110
lượt xem
8
download

Mẫu STP.HT-2006-GH.4: Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu STP.HT-2006-GH.4: Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu STP.HT-2006-GH.4: Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ Kính gửi: ....................................................................................................................................... Họ và tên người khai:...................................................................................................................................................... Năm sinh:.......................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:............................................................................................................................................ Đề nghị .......................................................................đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa: Người giám hộ: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Người được giám hộ: Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:............................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Nơi sinh:............................................................................................................................................................................ Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số:..........................................ngày...........tháng...........năm............ của....................................................................................................................................................................................... Lý do chấm dứt việc giám hộ:................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị............................................................................. đăng ký. Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............
  2. Người đề nghị chấm dứt giám hộ ..............................
Đồng bộ tài khoản