intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Thông báo về việc mã số thuế người phụ thuộc (Mẫu số: 21-MST)

Chia sẻ: Lộc Hàm | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

11
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo về việc mã số thuế người phụ thuộc (Mẫu số: 21-MST) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo về việc mã số thuế người phụ thuộc (Mẫu số: 21-MST)

  1. Mẫu số: 21-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính) TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: …/TB-CT(CCT) ….., ngày … tháng … năm … THÔNG BÁO Về việc mã số thuế người phụ thuộc Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của người phụ thuộc theo hồ sơ đăng ký thuế của như sau: STT Tên người Loại giấy Số giấy tờ Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Địa chỉ Mã số thuế của Ngày cấp phụ thuộc tờ thường trú hiện tại người phụ thuộc mã số thuế 1 2 3 … … ... Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (1) Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - ; - …; - Lưu VT, KK&KTT. Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2