Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
179
lượt xem
25
download

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) [01] Kỳ tính thuế: Năm ...... [02] Tên người nộp thuế [03] Mã số thuế [04] Địa chỉ: Quận/huyện: [05] Điện thoại: Phường/xã: Tỉnh/Thành phố [06] Fax: [07] Email: [08] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần: [09] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): [10] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

  1. Mẫu số: 03/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) [01] Kỳ tính thuế: Năm ...... [02] Tên người nộp thuế [03] Mã số thuế [04] Địa chỉ: Phường/xã: Quận/huyện: Tỉnh/Thành phố [05] Điện thoại: [06] Fax: [07] Email: [08] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần: [09] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): [10] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần: [11] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): [12] Sản lượng khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc m3/ha): [13] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3): [14] Giá trị sản lượng khai thác ([14] = [12] x [13]): [15] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp ([15] = [14] x4%): Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./. ....................., ngày....... tháng..... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản