intTypePromotion=1

Mẫu TP-LS-14: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
169
lượt xem
5
download

Mẫu TP-LS-14: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu TP-LS-14: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu TP-LS-14: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

  1. TP-LS-14 Tỉnh (thành phố)......., ngày..... tháng..... năm...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ TẠI VIỆT NAM CỦA LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tên tôi là (tên đầy đủ của luật sư nước ngoài)................................................................. Sinh ngày.......... tháng.......... năm.......... Quốc tịch:........................................................... Số hộ chiếu.................................. có giá trị đến ngày...... tháng...... năm.......................... Chứng chỉ hành nghề luật sư được cấp ngày................................................................... Nơi cấp:.............................................................................................................................. Xin được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam để làm việc cho............................... ..................................... (tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam) Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................ Lĩnh vực hành nghề: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Thời hạn hành nghề tại Việt Nam:................................................................................... Tôi xin cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép hành nghề. Luật sư nước ngoài (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2