Microsoft Windows Vista Ultimate X64 OEM DVD

Chia sẻ: Tuan Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
10
download

Microsoft Windows Vista Ultimate X64 OEM DVD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CPU tối thiểu pentium M 1,7 trở lên và Ram 1Gb và graficka 128mb bản này là dùng cho máy 64bit BẢN NÈ LÀ WINDOWS VISTA KHÔNG ĐÒI ĐĂNG KÍ...đẦU TIÊN DOWN VỀ -GIẢI NÉN----GHI ISO----BOOT TỪ DVD-----CÀI-----ENJOY IT!!!!!!!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft Windows Vista Ultimate X64 OEM DVD

  1. Microsoft Windows Vista Ultimate X64 OEM DVD ¬ Protection .....: N/A ¬ ¬ Release Date ...: 27.05.2007 ¬ ¬ Release Size ...: 1DVD ¬ ¬ Packer..........: NoPE ¬ ¬ Release Type....: OS ¬ ¬ Operating Sys...: Win ¬ ¬ Company URL.....: ¬ CPU tối thiểu pentium M 1,7 trở lên và Ram 1Gb và graficka 128mb bản này là dùng cho máy 64bit BẢN NÈ LÀ WINDOWS VISTA KHÔNG ĐÒI ĐĂNG KÍ...đẦU TIÊN DOWN VỀ -- >GIẢI NÉN---->GHI ISO---->BOOT TỪ DVD----->CÀI----->ENJOY IT!!!!!!!
  2. Code: http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/01/21305682-3473582-- NOA/msvista/pub/Vista_WIM/X64/install.wim http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/01/21305682-3473582-- NOA/msvista/pub/Vista_WIM/X64/boot.wim http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/01/21305682-3473582--NOA/msvista/pub/X13- 49121/X13-49121.exe Fix lỗi: Chỉ cẩn download cái file X13-49120, thay cho X13-49121 là xong. Code: http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/01/60316070-3318705--noa/msvista/pub/x13- 49120/x13%20-49120.exe Bạn thay file X13-49121 bằng file X13-40120 thì sẽ ra ISO cho Vista x86 thì có... File X13-499121 phải giải nén trên HDH x64 mới được...vd như XP x64 chẳng hạn... Trường hợp chung là em không thể nào tạo ra đĩa DVD boot được, khi tạo ra file ISO kiểm tra lại với MagicISO hay UltraISO thì vẫn thể hiện là bootable được, thậm chí sao khi burn ra đĩa rồi cũng hiển thị bootable luôn, nhưng khi boot để cài thì không được. Câu lệnh tạo ISO file là: Code: cdimage -m -u2 -bC:\Vista\boot\etfsboot.com C:\Vista C:\Vistax86.iso Em nghĩ mấu chốt ở đây là file etfsboot.com vì trong thư mục boot của trong folder Vista không có file này. Có một số site recommend là thay thế file này efisys.bin trong môi trường x64, X13-49120 download: Code:
  3. http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/01/60316070-3318705--NOA/msvista/pub/X13- 49120/X13-49120.exe ____ hướng dẫn đầy đủ nhất đây: Our good friends at Redmond are pleased to announce that you can download for free the full installation files for Windows Vista, hosted by Microsoft. The links to the 3 files are as below: 1. boot.wim (116 MB) Code: http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/01/60316070-3318705-- NOA/msvista/pub/Vista_WIM/i386/boot.wim 2. install.wim (2.24 GB) Code: http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/01/60316070-3318705-- NOA/msvista/pub/Vista_WIM/i386/install.wim 3. X13-49120.exe (73.7 MB) Code: http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/01/60316070-3318705--NOA/msvista/pub/X13- 49120/X13-49120.exe Make sure all 3 files are in the same folder. Just double click the X13-49120.exe file to install Windows Vista. Of course you still need a valid product key (*cough* Paradox). The files can be used to install all versions of Windows Vista (Home Basic to Ultimate), it just changes depending on the product key.
  4. To burn to a DVD, first double click the X13-49120.exe file. Wait for all necessary setup files to be unpacked. Download CDimage 2.52: Code: http://forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=58 . Extract it to the same folder and type in the following commands into dos: dimage.exe -lVISTA_EN_DVD -m -u2 -bC:\Vista\boot\etfsboot.com C:\Vista\ C:\Vistax86.iso Burn with any DVD burning software. Enjoy Windows Vista! Is It Genuine? Well, is it really genuine? Couldn't it be a pirated version filled with backdoors. At first I thought so too, until you dig a little deeper. Here is what I found. The link points to a 'msft-dnl.digitalrivercontent.net'. A whois search showed that the domain is registered under Digital River. Digital River is a content service provider that provides digital downloads for software, music and movies to large corporations. If you search their site's news archive, you can read a press release titled Digital River Provides E-Commerce Services for the 2007 Microsoft Office System and Windows Vista. Digging even deeper, when you download the file it is hosted on the domain 'http://diriver-msftdnl.vo.llnwd.net'. Again, a whois on the owner of the domain shows that it is registered by Limelight Networks. It is a leading digital content delivery provider for sites such as youtube, metacafe, and microsoft among others. In conclusion, yes this download is genuine and not a pirated version. Have fun! Microsoft.Windows.Vista.Ultimate.X64.OEM.DVD.READ.NFO-NoPE Nope -- Vista Ultimate OEM DVD. No key - no activation needed. Enjoy an other fine NoPE Release. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Extract Burn the ISO Boot from DVD Install NOT asking for any keys NOT ASKING FOR ACTIVATION
  5. RapidShare Mirror http://rapidshare.com/files/42987816/win_x64_vXta.part01.rar http://rapidshare.com/files/42987669/win_x64_vXta.part02.rar http://rapidshare.com/files/42987582/win_x64_vXta.part03.rar http://rapidshare.com/files/42987652/win_x64_vXta.part04.rar http://rapidshare.com/files/42987538/win_x64_vXta.part05.rar http://rapidshare.com/files/42987623/win_x64_vXta.part06.rar http://rapidshare.com/files/42987645/win_x64_vXta.part07.rar http://rapidshare.com/files/42987573/win_x64_vXta.part08.rar http://rapidshare.com/files/42987039/win_x64_vXta.part09.rar http://rapidshare.com/files/42987602/win_x64_vXta.part10.rar http://rapidshare.com/files/42987635/win_x64_vXta.part11.rar http://rapidshare.com/files/42987671/win_x64_vXta.part12.rar http://rapidshare.com/files/42987614/win_x64_vXta.part13.rar http://rapidshare.com/files/42987664/win_x64_vXta.part14.rar http://rapidshare.com/files/42987028/win_x64_vXta.part15.rar http://rapidshare.com/files/42987715/win_x64_vXta.part16.rar http://rapidshare.com/files/42987840/win_x64_vXta.part17.rar http://rapidshare.com/files/42987844/win_x64_vXta.part18.rar http://rapidshare.com/files/42987892/win_x64_vXta.part19.rar http://rapidshare.com/files/42987808/win_x64_vXta.part20.rar http://rapidshare.com/files/42987946/win_x64_vXta.part21.rar http://rapidshare.com/files/42987893/win_x64_vXta.part22.rar http://rapidshare.com/files/42987924/win_x64_vXta.part23.rar http://rapidshare.com/files/42987858/win_x64_vXta.part24.rar http://rapidshare.com/files/42987987/win_x64_vXta.part25.rar http://rapidshare.com/files/42987864/win_x64_vXta.part26.rar http://rapidshare.com/files/42987881/win_x64_vXta.part27.rar http://rapidshare.com/files/42987905/win_x64_vXta.part28.rar http://rapidshare.com/files/42987915/win_x64_vXta.part29.rar http://rapidshare.com/files/42987871/win_x64_vXta.part30.rar http://rapidshare.com/files/42987891/win_x64_vXta.part31.rar http://rapidshare.com/files/42987939/win_x64_vXta.part32.rar http://rapidshare.com/files/42987856/win_x64_vXta.part33.rar http://rapidshare.com/files/42987426/win_x64_vXta.part34.rar http://rapidshare.com/files/42987873/win_x64_vXta.part35.rar http://rapidshare.com/files/42987902/win_x64_vXta.part36.rar http://rapidshare.com/files/42989962/win_x64_vXta.part37.rar PASSWORD: uploadedbytruncj
Đồng bộ tài khoản