intTypePromotion=1
ADSENSE

Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

70
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

  1. Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Phòng kiểm nghiệm được chỉ định có chứng chỉ công nhận và kết quả giám sát sau công nhận của tổ chức công nhận khẳng 1. Bước 1: định phòng kiểm nghiệm tiếp tục đáp ứng TCVN ISO/IEC 17025: 2005, khi phòng kiểm nghiệm có Hồ sơ đề nghị miễn giảm giám sát gửi về Cục Trồng trọt. - Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Cục Trồng trọt căn cứ hồ sơ đề nghị, kết quả thử nghiệm liên phòng, khiếu nại của khách hàng (nếu có) xem xét 2. Bước 2: quyết định miễn giảm giám sát đối với lĩnh vực và phép thử được chỉ định ở một trong các mức độ sau: Giảm bước kiểm tra mẫu lưu hoặc miễn nội dung giám sát tại chỗ nêu ở khoản 3 Điều 16 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 106/2008/QĐ-BNN. - Căn cứ quyết định miễn giảm và mức độ miễn giảm; đoàn giám 3. Bước 3: sát thực hiện giám sát theo điểm c khoản 3 Điều 16 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 106/2008/QĐ-BNN.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị miễn giảm giám sát; 2. - Bản phô tô hợp lệ Chứng chỉ công nhận; 3. - Bản phô tô hợp lệ biên bản giám sát sau công nhận; 4. - Báo cáo kết quả hoạt động của phòng kiểm nghiệm; 5. - Tài liệu khác có liên quan (nếu có). Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2