Mô hình của trường đại học Ohio

Chia sẻ: Anviet Canh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
601
lượt xem
110
download

Mô hình của trường đại học Ohio

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo mô hình nầy, các nhà quản lý có thể tập trung sự khuyến khích, động viên của mình theo hai hướng: chú trọng đến con người và chú trọng đến công việc. Phong cách lãnh đạo chú trọng đến con người có đặc trưng nổi bật là sự quan tâm đến đời sống, lợi ích và gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân viên. Các nhà lãnh đạo theo phong cách nầy cố gắng tạo ra bầu không khí thân thiện và dễ chịu nơi làm việc. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình của trường đại học Ohio

  1. Mô hình của trường đại học Ohio Theo mô hình nầy, các nhà quản lý có thể tập trung sự khuyến khích, động viên của mình theo hai hướng: chú trọng đến con người và chú trọng đến công việc.  Phong cách lãnh đạo chú trọng đến con người: Phong cách lãnh đạo chú trọng đến con người có đặc trưng nổi bật là sự quan tâm đến đời sống, lợi ích và gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân viên. Các nhà lãnh đạo theo phong cách nầy cố gắng tạo ra bầu không khí thân thiện và dễ chịu nơi làm việc. Do đó đem lại cho nhân viên ham muốn hoàn thành công việc của họ một cách hoàn hảo và điều đó khiến cho công việc của họ được thực hiện dễ dàng hơn. Nhà lãnh đạo tìm kiếm sự nhất trí của cấp dưới bằng cách đối xử với họ dựa trên sự tôn trọng cá nhân và phẩm giá, giảm đến mức tối thiểu việc sử dụng quyền hạn. Những hành vi của nhà lãnh đạo ân cần là:  Biểu lộ sự đánh giá cao khi nhân viên hoàn thành tốt một công việc.  Không đòi hỏi quá mức mà người nhân viên có thể thực hiện.  Giúp đỡ nhân viên giải quyết những vấn đề riêng tư của họ.  Đối xử một cách thân thiện và gần gũi với nhân viên  Khen thưởng kịp thời những nhân viên hoàn thành tốt công việc  Phong cách lãnh đạo chú trọng đến công việc Đặc trưng nổi bật của phong cách nầy là những hoạt động hoạch định, tổ chức, kiểm soát và phối hợp các hoạt động của cấp dưới. Phong cách này dựa trên cơ sở những giả thiết của thuyết X. Những hành vi điển hình của nhà lãnh đạo chú trọng vào công việc bao gồm:  Phân công nhân viên đảm nhiệm vào công việc cụ thể.  Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá thành tích
  2.  Cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết cho nhân viên theo yêu cầu của công việc.  Lập biểu đồ tiến hành công việc cho các thành viên của nhóm đảm nhận  Khuyến khích áp dụng những quy trình thống nhất. Do hai nhóm hành vi quna tâm tới công việc và quan tâm tới con người là tương đối độc lập với nhau nên có thể có 4 phong cách lãnh đạo : (1) Quan tâm tới công việc cao và con người thấp; (2) Quan tâm tới công việc cao và con người cao; (3) Quan tâm tới công việc thấp và con người cao; (4) Quan tâm tới công việc thấp và con người thấp. Bốn dạng phong cách này được thể hiện qua sơ đồ : Nhiều Công việc : Ít Công việc: Nhiều QUAN TÂM TỚI CON NGƯỜI Con người:Nhiều Con người : Nhiều S3 S2 Công việc: Ít Công việc : Nhiều Con người : Ít Con người : Ít S4 S1 Ít Nhiều Ít QUAN TÂM TỚI CÔNG VIỆC Ô S1: Người lãnh đạo chủ yếu hướng tới việc làm cho công việc được thực hiện, sự quan tâm tới con người là thứ yếu Ô S2: Người lãnh đạo theo đuổi việc đạt tới năng suất cao trong sự cân đối giữa việc làm cho công việc được thực hiện và duy trì sự đoàn kết, gắn bó của nhóm và tổ chức Ô S3: Người lãnh đạo theo đuổi việc động viên sự hài hòa của nhóm và thỏa mãn các nhu cầu xã hội của người dưới quyền Ô S4: Người lãnh đạo giữ vai trò thụ động và để mặc tình thế diễn ra Mối liên hệ giữa:
  3. 1. Cơ sở quyền lực – Mức độ sẵn sàng – Phong cách lãnh đạo: S1 : Chỉ đạo S2 : Kèm cặp S3: Hỗ trợ S4: Ủy quyền Thấp Trung bình Cao R1 R2 R3 R4 Cưỡng bức Khuyến khích Tư vấn Chuyên môn Liên kết Pháp lý Thông tin 2. Thuyết của Jonh Stinson va Thomas Hohnson: CAO Bổn phận: Cao Bổn phận : Thấp MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA NHÂN VIÊN Quan hệ : Thấp Quan hệ : Thấp S1 S4 Bổn phận : Cao Bổn phận: Thấp Quan hệ : Cao Quan hệ : Cao S2 S3 THẤP THẤP CAO CẤU TRÚC NHIỆM VỤ Các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu sau này chỉ ra rằng dù có một tương quan chặt giữa sự thỏa mãn của người lao động với quan tâm tới tất cả công việc va 2 con người, song phong cách quan tâm cao tới cả công việc và con người không phải luôn tạo ra kết quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản