Sơ đồ tổ chức

Tham khảo và download 6 Sơ đồ tổ chức chọn lọc sau:
 • Bạn muốn vẽ một sơ đồ tổ chức? Trong bộ office có hỗ trợ chức năng này nhưng chúng ta ít để ý và sử dụng đến nó, phần này hỗ trợ vẽ sơ đồ trong MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point...

  doc64p booksonline 08-04-2011 674 115   Download

 • .Chia xẻ dữ liệu Chia xẻ nguồn lực Ít phức tạp 1 loại công nghệ Theo Chức năng Theo Dự án Theo Ma Trận Công nghệ hỗn hợp Tổ chức không đặc biêt Muốn giảm chi phí Cần phản hồi nhanh Nhiều loại Công nghệ Phức tạp Nguồn lực nhỏ Ít ổn định .

  pdf10p online_12 08-11-2013 492 71   Download

 • Dùng đồ họa SmartArt để tạo sơ đồ tổ chức trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word để hiện quan hệ báo cáo trong tổ chức, ví dụ như quản lý phòng ban và nhân viên không thuộc ban quản lý. Bạn muốn làm gì?

  pdf10p butmaulam 24-10-2013 291 19   Download

 • Sơ đồ tổ chức thi công được bố trí phù hợp với đặc điểm công trình trình độ của cán bộ nhằm đảm bảo cho công trình thi công đúng tiến độ

  doc3p cuongsitc 16-04-2011 959 203   Download

 • Xưởng sản xuất chia làm các phân xưởng và bộ phận sau : Phân xưởng tạo hình ,phân xưởng mẫu, phân xưởng hoàn thiện , bộ phận bảo trì, bộ phận VTNL

  doc6p tuksckctm 18-12-2009 2416 587   Download

 • 1. Chức năng tổ chức (Organising): là quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của 1 doanh nghiệp. 2. Cơ cấu tổ chức (Organisation Structure): là một khuôn khổ chính thức trong đó các công việc được phân chia, tích hợp và điều phối. 3. Thiết kế tổ chức (Organisational design): là việc phát triển hoặc thay đổi cơ cấu của tổ chức. 4. Sơ đồ tổ chức (Organisation chart):

  ppt37p and_12 14-08-2013 176 41   Download

Đồng bộ tài khoản