intTypePromotion=1

Sơ đồ tổ chức

Chia sẻ: Vang Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
899
lượt xem
80
download

Sơ đồ tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Chia xẻ dữ liệu Chia xẻ nguồn lực Ít phức tạp 1 loại công nghệ Theo Chức năng Theo Dự án Theo Ma Trận Công nghệ hỗn hợp Tổ chức không đặc biêt Muốn giảm chi phí Cần phản hồi nhanh Nhiều loại Công nghệ Phức tạp Nguồn lực nhỏ Ít ổn định .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ tổ chức

  1. Chủ tịch/ Giám đốc Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Tài chính Marketing Sản xuất Kỹ thuật Khuyến mãi Sản xuất Kỹ thuật điện Kiểm soát Bán hàng Kỹ thuật cơ chất lượng ..... ..... ..... Nghiên cứu Quản lý Thiết kế thị trường tồn kho Hình 3.2: Cấu trúc tổ chức dạng chức năng
  2. Chủ tịch/ Giám đốc Kỹ thuật Sản xuất Tiếp thị Phó GD Phó GD …. Phó GD Dự án 1 Dự án 2 Dự án n Kỹ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật Sản xuất Sản xuất Sản xuất …… …… …… Tiếp thị Tiếp thị Tiếp thị Hình 3.4: Cấu trúc tổ chức dạng dự án
  3. Chủ tịch/ Giám đốc Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Phó GĐ Marketing Sản xuất Kỹ thuật Phó GĐ QL Tài chính các dự án GD dự án 1 GD dự án 2 GD dự án 3 Hình 3.3: Cấu trúc tổ chức dạng ma trận
  4. Cấu trúc Cấu trúc định Cấu trúc định Cấu trúc chức năng hướng chức hướng dự án: dự án “thuần túy” năng: Nhóm dự án có “thuần túy” Một người cam ... sự hỗ trợ của kết cho mỗi dự án chức năng 0 1 5 90 99 100
  5. Theo Chia xẻ dữ liệu Chức năng Chia xẻ nguồn lực Ít phức tạp 1 loại công nghệ Theo Dự án Theo Cần phản hồi nhanh Ma Trận Nhiều loại Công nghệ Phức tạp Công nghệ hỗn hợp Nguồn lực nhỏ Tổ chức không đặc biêt Ít ổn định Muốn giảm chi phí
  6. Cao Theo Theo Theo Chức năng Ma trận Dự án Thẩm quyền Nhà QLDA Thấp Phổ của các kiểu tổ chức Công ty Cty về các Xây dựng tiện ích (Utility) (Điện,nước) (vận hành thường xuyên) (Theo dự án)
  7. Xây dựng tổ/nhóm/đội dự án • Bao gồm nhiều tổ (team), làm việc dưới sự quản lý của nhà QLDA – Không nên đông quá (dưới 10 người) – Xác định rõ mối quan hệ “ai báo cáo ai” – Lập ma trận trách nhiệm • Mỗi tổ dự án có thể lấy người từ các phòng, ban khác nhau
  8. Ma trận trách nhiệm Công việc Tên X Y Z … A A A A B P I R C I P Không D C R Không E C F R C P A (Approving): Xét duyệt C (Contributing): Tham gia đóng góp P (Performing): Thực hiện I (Informing): Báo cáo R (Reviewing): Thẩm định
  9. Sơ đồ tổ/nhóm/đội dự án Ban Nhà QLDA QLDA Nhóm bảo Trợ Tổ 1 Tổ 2 Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành viên 1 viên 2 viên 3 viên 4 viên 5 viên 6 viên 7 viên 8
  10. Nhà bảo trợ (hoặc ban chỉ đạo) Nhà quản lý dự án Trưởng Trưởng nhóm/tổ nhóm/tổ Thành viên nhóm Thành viên nhóm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2