intTypePromotion=1

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
182
lượt xem
34
download

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích cho thấy các giải pháp phát triển đội ngũ GV đa dạng và được chia làm ba nhóm chính: Nhóm giải pháp đổi mới công tác đào tạo GV mầm non, nhóm giải pháp hoàn thiện công tác quản lí đội ngũ GV mầm non và nhóm giải pháp hướng đến phát triển đội ngũ GVMN hiện có. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Hoàng Văn Cẩn và tgk<br /> _____________________________________________________________________________________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN<br /> ĐÁP ỨNG NHU CẦU GIÁO DỤC MẦM NON<br /> TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> HOÀNG VĂN CẨN*, HUỲNH VĂN SƠN*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài viết đề cập một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên (GV) nhằm đáp ứng<br /> nhu cầu giáo dục mầm non (GDMN) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Phân tích cho<br /> thấy các giải pháp phát triển đội ngũ GV đa dạng và được chia làm ba nhóm chính: Nhóm<br /> giải pháp đổi mới công tác đào tạo GV mầm non (GVMN), nhóm giải pháp hoàn thiện<br /> công tác quản lí đội ngũ GV mầm non và nhóm giải pháp hướng đến phát triển đội ngũ<br /> GVMN hiện có.<br /> Từ khóa: giải pháp, phát triển đội ngũ giáo viên, nhu cầu giáo dục mầm non.<br /> ABSTRACT<br /> Some solutions to development of teachers staff meet preschool education in HCM city<br /> The article refers some solutions to development from teachers staff meet preschool<br /> education in HCM city. Analysis shows that the solutions to develop teachers staff is<br /> diverse and divide into 3 main groups: innovative solutions training preschool<br /> teachers,complete solutions of the management staff of teachers preschool and team-<br /> oriented solutions to the development of preschool teachers out there.<br /> Keywords: solutions, development of teachers staff, preschool education needs.<br /> <br /> 1. Đặt vấn đề Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà<br /> Hoạt động trung tâm của trường giáo, có chính sách bảo đảm các điều<br /> mầm non là chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để<br /> Để thực hiện nhiệm vụ này, GV là lực nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của<br /> lượng trực tiếp thực hiện chương trình mình…”. Điều này càng đúng đối với đội<br /> GDMN. Chất lượng giáo dục của trường ngũ GVMN khi đối tượng của đội ngũ<br /> mầm non phần lớn do đội ngũ GV quyết GV này là những trẻ em mới bước đầu<br /> định. Do đó việc bồi dưỡng, phát triển nhận được sự giáo dục từ nhà trường.<br /> đội ngũ GV vừa là mục tiêu, vừa là động Tăng cường xây dựng đội ngũ<br /> lực phát triển trường mầm non tại GVMN và cán bộ quản lí giáo dục một<br /> TPHCM. cách toàn diện theo hướng chuẩn hóa là<br /> Luật Giáo dục (Điều 15 Chương I) nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt,<br /> cũng nêu rõ: “Nhà giáo giữ vai trò quyết vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm<br /> định trong việc đảm bảo chất lượng giáo thực hiện thành công chiến lược phát<br /> dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, triển GDMN của TPHCM. Chất lượng<br /> rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. đội ngũ trong mỗi trường mầm non thể<br /> <br /> *<br /> PGS TS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM<br /> <br /> 137<br /> Tư liệu tham khảo Số 65 năm 2014<br /> _____________________________________________________________________________________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> hiện ở nhiều mặt: Đủ về số lượng, hợp lí - Thực hiện chủ trương đẩy mạnh,<br /> về cơ cấu, đảm bảo về trình độ đào tạo và khuyến khích nghiên cứu khoa học, trong<br /> có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên đó chú trọng những vấn đề liên quan đến<br /> môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm GDMN;<br /> vụ. Chính vì lẽ đó, việc phát triển đội ngũ - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)<br /> GV đáp ứng nhu cầu GDMN tại TPHCM xây dựng các đề án có liên quan đến đổi<br /> cần được thực hiện toàn diện về số lượng, mới về nội dung và phương thức giáo<br /> chất lượng và cơ cấu. dục, đào tạo và nghiên cứu về GDMN.<br /> 2. Nội dung Quán triệt và triển khai các đề án trên đến<br /> 2.1. Nhóm giải pháp đổi mới công tác các đơn vị sở, phòng có liên quan thực<br /> đào tạo GVMN hiện có hiệu quả.<br /> 2.1.1. Biện pháp 1: Đổi mới về nội dung - Các cấp có kế hoạch xây dựng dự<br /> phương thức giáo dục, đào tạo và nghiên thảo ngân sách dành cho GDMN, trong<br /> cứu khoa học về GDMN đó ưu tiên ngân sách cho công tác đổi<br /> Công tác đổi mới về nội dung, mới về nội dung và phương thức giáo<br /> phương thức giáo dục, đào tạo và nghiên dục, đào tạo và nghiên cứu về GDMN.<br /> cứu khoa học về GDMN cần được thay - Tổ chức hội thảo khoa, hội nghị<br /> đổi cho phù hợp góp phần nâng cao hiệu nghiên cứu khoa học trong nước và quốc<br /> quả đào tạo GVMN, đáp ứng nhu cầu tế về đổi mới nội dung và phương thức<br /> giáo dục. Cụ thể: giáo dục, đào tạo và nghiên cứu về<br /> - Xây dựng và triển khai nội dung, GDMN tại các trường có đào tạo GV sư<br /> chương trình GDMN mới theo hướng phạm mầm non, các phòng giáo dục, Sở<br /> tích hợp các nội dung chăm sóc, giáo dục GD&ĐT...<br /> theo chủ điểm, tổ chức các hoạt động cho 2.1.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch<br /> trẻ, đặc biệt là hoạt động vui chơi phù dùng ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở<br /> hợp với sự phát triển tâm sinh lí lứa tuổi vật chất và đào tạo GVMN<br /> và yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc giáo Góp phần làm cho công tác phát<br /> dục trẻ; triển giáo dục mang tính khoa học quản lí<br /> - Cải tiến cách theo dõi, đánh giá đặc biệt là trong việc sử dụng ngân sách<br /> chất lượng phát triển của trẻ; đầu tư cho giáo dục ở các cấp các ngành,<br /> - Tăng cường cung cấp thiết bị, đồ các đơn vị trường mầm non, các việc làm<br /> chơi phục vụ đổi mới nội dung, phương cụ thể có thể thực hiện như sau:<br /> pháp GDMN. Cung cấp chương trình trò - Xây dựng quy hoạch phát triển<br /> chơi và bộ đồ chơi làm quen với tin học mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo GV<br /> và ngoại ngữ. mầm non bao gồm các trường đại học,<br /> - Tiếp tục thực hiện chương trình cao đẳng, đáp ứng nhu cầu GDMN trên<br /> GDMN mới, trong đó chú trọng việc dạy địa bàn TPHCM.<br /> tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu - Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật<br /> số. chất, trang thiết bị GDMN để các trường<br /> <br /> <br /> 138<br /> Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Hoàng Văn Cẩn và tgk<br /> _____________________________________________________________________________________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> sư phạm đào tạo GVMN bảo đảm tiến độ - Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả<br /> và chất lượng việc triển khai thực hiện hợp tác quốc tế, tranh thủ thu hút các<br /> đào tạo GVMN. nguồn đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc<br /> - Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tài tế Unicef, Unesco, WB, ADB, các tổ<br /> chính xây dựng kế hoạch xây dựng cơ sở chức phi chính phủ trong và ngoài nước<br /> vật chất và đào tạo GVMN đáp ứng nhu đối với GDMN.<br /> cầu GDMN trong tương lai của thành - Tranh thủ sự đầu tư, tăng cường các<br /> phố. dự án hợp tác quốc tế trong đào tạo cũng<br /> 2.1.3. Biện pháp 3: Có chính sách khuyến như những dự án song phương giữa<br /> khích khu vực tư nhân tham gia vào việc TPHCM và các tổ chức đối tác góp phần<br /> phát triển GDMN, đa dạng hóa loại hình nâng cao chất lượng chương trình đào tạo<br /> GDMN, cả việc đào tạo GVMN mầm non, cập nhật kiến thức và phương<br /> - Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các pháp giáo dục trẻ mầm non.<br /> chế độ, chính sách, đẩy mạnh thực hiện - Tổ chức các buổi hội thảo quốc tế<br /> công tác xã hội hoá trong lĩnh vực về đào tạo GVMN đáp ứng nhu cầu<br /> GDMN trong và ngoài công lập. GDMN hiện tại, có khả năng hội nhập<br /> - Quán triệt và thực hiện triệt để công quốc tế với sự tham gia đông đảo của cán<br /> tác xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết bộ quản lí mầm non, GVMN ở tất cả các<br /> số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm loại hình trường.<br /> 2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt - Có chương trình cử cán bộ, GVMN<br /> động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục đi học nước ngoài, tham gia các chương<br /> thể thao. trình hợp tác quốc tế ngắn hạn và dài hạn<br /> - Khuyến khích, huy động và tạo về GDMN.<br /> điều kiện để các tổ chức xã hội, tổ chức 2.1.5. Biện pháp 5: Định hướng đào tạo<br /> xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá theo địa chỉ tại TPHCM dựa trên nhu cầu<br /> nhân trong và ngoài nước đầu tư phát thực tiễn<br /> triển GDMN, đào tạo GVMN tại Những năm trở lại đây, sự phát<br /> TPHCM. triển về quy mô của GDMN ở nước ta<br /> - Cải tiến việc phân bổ ngân sách nhà nói chung và tại TPHCM nói riêng là rất<br /> nước chi cho GDMN theo hướng tính lớn. Sự gia tăng dân số đã dẫn tới gia<br /> định mức theo số trẻ em trong độ tuổi tăng số trẻ trong độ tuổi mầm non tại các<br /> mầm non trên địa bàn TPHCM. quận nội và ngoại thành. Theo đó, nhu<br /> 2.1.4. Biện pháp 4: Hợp tác quốc tế trong cầu về trường lớp, cơ sở vật chất và đặc<br /> đào tạo GVMN hoặc đào tạo GVMN biệt là đội ngũ GVMN cũng cần phải<br /> quốc tế được đầu tư phát triển để đáp ứng các<br /> Đây là một yêu cầu và cũng là yêu cầu GDMN:<br /> thách thức đặt ra cho các trường sư phạm - Các trường mầm non thực hiện rà<br /> đào tạo GVMN. Các nội dung cụ thể bao soát đội ngũ GV tại đơn vị của mình, báo<br /> gồm:<br /> <br /> <br /> 139<br /> Tư liệu tham khảo Số 65 năm 2014<br /> _____________________________________________________________________________________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> cáo tình hình đội ngũ GV lên các phòng - Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ<br /> GD&ĐT quận, huyện tại TPHCM. trong quản lí, thông tin và truyền thông<br /> - Các phòng GD&ĐT gửi số liệu giữa các Phòng GD&ĐT, các cơ sở<br /> thống kê về Sở GD&ĐT để tổng hợp tình GDMN trong công tác chăm sóc,<br /> hình đội ngũ GV toàn thành phố. Sau đó, GDMN.<br /> bộ phận chuyên trách quản lí đội ngũ 2.2.2. Biện pháp 2: Tuyên truyền hệ<br /> GVMN tại Sở GD&ĐT tiến hành tổng thống về nhu cầu GDMN tại TPHCM<br /> hợp, phân tích, dự báo nhu cầu đội ngũ hiện nay<br /> GVMN trong thời gian tới báo cáo về - Nâng cao nhận thức của các cấp ủy<br /> lãnh đạo. Đảng, chính quyền, cộng đồng, gia đình<br /> - Sở GD&ĐT TPHCM cần nghiên về vai trò, vị trí của GDMN trong hệ<br /> cứu và ban hành kế hoạch đào tạo thống giáo dục quốc dân và trong sự phát<br /> GVMN theo địa chỉ theo đúng quy định triển nguồn lực con người bằng việc quán<br /> về GDMN dựa trên các số liệu đội ngũ triệt các chính sách, phân tích nhu cầu<br /> GVMN đã có và các số liệu khác có liên GDMN tại TPHCM.<br /> quan: cơ sở vật chất, tài chính... - Tăng cường trách nhiệm của các<br /> - Thực hiện lựa chọn và kí hợp đồng cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lí nhà<br /> với cơ sở đào tạo sư phạm để “đặt hàng” nước và các cấp chính quyền địa phương<br /> đào tạo đội ngũ GVMN theo địa chỉ đáp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện<br /> ứng nhu cầu GDMN tại TPHCM. công tác thông tin và truyền thông về nhu<br /> 2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện công cầu GDMN tại TPHCM hiện nay.<br /> tác quản lí đội ngũ GVMN - Xây dựng kế hoạch thông tin và<br /> 2.2.1. Biện pháp 1: Đổi mới công tác truyền thông, biên soạn và cung cấp<br /> quản lí đối với GDMN thông tin về nhu cầu GDMN cho các tổ<br /> - Thực hiện triệt để phân cấp quản lí chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội<br /> giáo dục theo tinh thần Nghị định Chính nghề nghiệp, các bậc phụ huynh và toàn<br /> phủ số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 xã hội.<br /> năm 2004 quy định trách nhiệm quản lí - Lồng ghép công tác tuyên truyền hệ<br /> nhà nước về giáo dục. thống nhu cầu GDMN tại TPHCM vào<br /> - Sở GD&ĐT TPHCM, các phòng các buổi hội thảo, hội nghị có liên quan<br /> GD&ĐT trực thuộc thực hiện chức năng đến GDMN để các nhà nghiên cứu, nhà<br /> quản lí nhà nước về GDMN theo chức quản lí, GV, các tổ chức chính trị - xã<br /> năng, nhiệm vụ được giao, tập trung làm hội, doanh nghiệp thấy được tầm quan<br /> tốt nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế trọng để phát triển GDMN.<br /> hoạch phát triển, cơ chế chính sách, quy 2.2.3. Biện pháp 3: Giao rõ quyền hạn và<br /> chế hoạt động, quản lí chất lượng, thanh trách nhiệm quản lí GDMN cho các cấp<br /> tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng chính quyền cơ sở<br /> GDMN. Biện pháp này thể hiện việc cụ thể<br /> hóa công tác đổi mới quản lí GDMN,<br /> <br /> <br /> 140<br /> Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Hoàng Văn Cẩn và tgk<br /> _____________________________________________________________________________________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> trong đó chú trọng đến việc giao rõ - Không ngừng phát triển các trường<br /> nhiệm vụ và trách nhiệm quản lí giáo dục ngoài công lập trong hệ thống giáo dục<br /> cho các cấp chính quyền cơ sở. Nội dung quốc dân, nhưng không giảm ngân sách<br /> chính bao gồm: đầu tư cho GDMN. Phối hợp, vận động<br /> - Tiến hành cụ thể hóa Điều lệ trường và giúp đỡ các cơ quan, doanh nghiệp<br /> mầm non về phân cấp quản lí trường đóng trên địa bàn có nhiều lao động nữ<br /> mầm non trên địa bàn TPHCM. Quy định xây dựng nhà trẻ dành cho con em người<br /> cụ thể về quyền hạn và trách nhiệm của lao động đang công tác tại các cơ quan,<br /> Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT và Ủy doanh nghiệp của mình.<br /> ban nhân dân thành phố, quận, huyện, các 2.2.5. Biện pháp 5: Giao nhiệm vụ và<br /> trường mầm non trực thuộc. chuẩn bị nhân sự phụ trách chuyên biệt<br /> - Tăng cường tính tự chủ và tự chịu việc phát triển nguồn lực GVMN với các<br /> trách nhiệm của các cơ quan quản lí yêu cầu cụ thể về: tuyển dụng, sử dụng,<br /> GDMN. Theo đó, quy định rõ những nội đào tạo<br /> dung được tự chủ về GDMN đến với các Nhằm tập trung phát triển nguồn<br /> phân cấp quản lí. lực GV mang tính sâu và rộng, đáp ứng<br /> - Nâng cao vai trò của người quản lí cả về số lượng lẫn chất lượng đội ngũ GV<br /> GDMN tại Sở và các phòng GD&ĐT đáp ứng nhu cầu GDMN tại TPHCM,<br /> trong công tác phát triển đội ngũ GV, đáp cần:<br /> ứng nhu cầu GDMN tại TPHCM. - Bổ sung nhân sự phụ trách chuyên<br /> 2.2.4. Biện pháp 4: Tích cực cùng xã hội biệt việc phát triển nguồn lực GVMN tại<br /> tập trung phát triển cơ sở GDMN ngoài các đơn vị như: Sở GD&ĐT, các phòng<br /> công lập bằng các chỉ đạo cụ thể GD&ĐT với đội ngũ đó phải có nghiệp<br /> - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường vụ về quản lí phát triển đội ngũ GVMN.<br /> lớp theo quy hoạch bằng nhiều nguồn Đội ngũ này có nhiệm vụ cơ bản là tham<br /> vốn khác nhau, trong đó tập trung khuyến mưu với lãnh đạo những vấn đề liên quan<br /> khích tổ chức, cá nhân xây dựng và đưa đến quản lí đội ngũ GVMN tại TPHCM.<br /> vào sử dụng các trường mầm non ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quản lí có<br /> công lập theo luật định. trách nhiệm quy định chi tiết nhiệm vụ,<br /> - Tuyên truyền, vận động các tổ quyền hạn của lực lượng nhân sự trên đối<br /> chức, cá nhân có tâm huyết, có điều kiện với vấn đề phát triển đội ngũ GVMN.<br /> tham gia đầu tư xây dựng các trường Ngoài ra còn thực hiện hướng dẫn, chỉ<br /> mầm non ngoài công lập, theo đúng quy đạo, hiệu chỉnh đem lại hiệu quả hoạt<br /> hoạch, quy chuẩn, tạo điều kiện để trẻ em động cho đội ngũ.<br /> được phát triển toàn diện về thể chất, tình - Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng góp<br /> cảm, trí lực, thẩm mĩ, góp phần hình phần nâng cao chất lương đội ngũ phụ<br /> thành những yếu tố đầu tiên về nhân trách chuyên biệt việc phát triển nguồn<br /> cách. lực GVMN: chính trị, nghiệp vụ quản lí<br /> <br /> <br /> <br /> 141<br /> Tư liệu tham khảo Số 65 năm 2014<br /> _____________________________________________________________________________________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> và phát triển giáo dục, đổi mới quản lí - Nâng cao nhận thức của toàn xã hội<br /> giáo dục… về “chuẩn” của GVMN thông qua các<br /> 2.3. Nhóm giải pháp hướng đến phát phương tiện thông tin. Thông qua các<br /> triển đội ngũ GVMN hiện có buổi họp phụ huynh học sinh, GV giúp<br /> 2.3.1. Biện pháp 1: Đẩy mạnh việc nâng phụ huynh học sinh hiểu rõ về chuẩn<br /> cao trình độ, tập huấn thường xuyên cho GVMN.<br /> GVMN - Thường xuyên tìm hiểu nhu cầu của<br /> - Các cơ quan quản lí GDMN chủ trì xã hội về “chuẩn” của người GVMN<br /> phối hợp với các trường sư phạm tổ chức trong những khoảng thời gian khác nhau,<br /> đào tạo và bồi dưỡng GVMN đủ số lượng các khu vực khác nhau: trình độ, đạo đức,<br /> và đảm bảo chất lượng; đáp ứng yêu cầu kĩ năng... để từng bước cập nhật vào<br /> về nghiệp vụ và phẩm chất để không chuẩn của GVMN.<br /> ngừng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở - Cần tìm hiểu chuẩn của GVMN<br /> tất cả các trường, lớp, cơ sở mầm non quốc tế, từ đó xem xét và bổ sung vào<br /> trên địa bàn thành phố. chuẩn của GVMN tại thành phố nhằm<br /> - Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ.<br /> chức tu nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ GV và 2.3.3. Biện pháp 3: Phải cập nhật chính<br /> cán bộ quản lí GDMN chưa đạt chuẩn sách quan tâm đến đời sống GVMN như:<br /> đào tạo theo từng giai đoạn ở các trường, chế độ tiền lương, bảo hiểm, môi trường<br /> lớp mầm non. làm việc... dựa trên tính chất đặc thù của<br /> - Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nội nghề nghiệp<br /> dung, chương trình, phương pháp đào tạo - Các trường có trách nhiệm cập<br /> GVMN trình độ trung cấp, cao đẳng và nhật, phổ biến và thực hiện những chế<br /> đại học phù hợp với yêu cầu, thực tiễn độ, chính sách dành cho GVMN tại<br /> đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời TPHCM trong từng thời điểm để GV có<br /> củng cố, quy hoạch lại các cơ sở đào tạo thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ mà<br /> GVMN phù hợp với quy hoạch mạng ngành giao phó.<br /> lưới chung. - Các đơn vị thực hiện chế độ, chính<br /> - Tổ chức các đợt thi GVMN giỏi toàn sách dành cho đội ngũ GVMN, thường<br /> thành phố, các buổi tập huấn chuyên đề về xuyên theo dõi, tìm hiểu sâu sắc về tình<br /> GDMN để GV tham dự nâng cao sự hiểu hình cuộc sống của đội ngũ GVMN thuộc<br /> biết và từng bước hoàn thiện trình độ, đơn vị mình; từ đó, phân tích các vấn đề<br /> phẩm chất đạo đức của người GVMN. khó khăn phổ biến, ảnh hướng đến cuộc<br /> - Phổ biến phong trào tự học trong sống GV, đề xuất với lãnh đạo các cấp có<br /> đội ngũ GVMN đảm bảo tự học cả về các phương án giải quyết.<br /> năng lực và đạo đức người GVMN. - Thực hiện mềm dẻo các quy định<br /> 2.3.2. Biện pháp 2: Phổ biến và tuyên về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà<br /> truyền “chuẩn” đội ngũ GVMN đến xã nước. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với các<br /> hội có hướng đến nhu cầu thực tiễn cấp, các ngành nhằm hỗ trợ công tác<br /> <br /> <br /> 142<br /> Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Hoàng Văn Cẩn và tgk<br /> _____________________________________________________________________________________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> tham mưu những chế độ, chính sách dành - Thực hiện quan tâm kiểm tra, giám<br /> cho GVMN tại TPHCM. sát thường xuyên; công tác đào tạo, bồi<br /> - Người quản lí trường mầm non cần dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội<br /> tạo ra văn hóa trường học, trong đó quy ngũ GV đáp ứng yêu cầu chất lượng,<br /> định những vấn đề mang tính nhân văn, chính sách chăm lo cho GV cần được<br /> hỗ trợ đội ngũ nhân sự trường nói chung điều chỉnh.<br /> và đội ngũ GVMN nói riêng. - Tổ chức điều tra, nắm chắc tình<br /> 2.3.4. Biện pháp 4: Nâng cao ý thức tự hình hoạt động của các trường, lớp mầm<br /> rèn luyện, tự phấn đấu và trách nhiệm non và các nhóm trẻ gia đình trên địa<br /> với nghề, với trẻ ở GV một cách thường bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra giấy<br /> xuyên, liên tục phép và hoạt động của các cơ sở GDMN<br /> - Công tác giáo dục chính trị tư trên địa bàn. Phát huy tốt kinh nghiệm<br /> tưởng cần phải được thực hiện thường chấn chỉnh chất lượng nuôi dạy ở các cơ<br /> xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức sở mầm non ngoài công lập và tích cực<br /> về chính trị, ý thức trách nhiệm, tu dưỡng duy trì nâng cao chất lượng theo chuẩn<br /> phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp GVMN. của Bộ GD&ĐT về nhân sự nhà trường.<br /> Từ đó, từng cán bộ, GV, nhân viên có ý - Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân<br /> thức phấn đấu tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, phường thường xuyên phối hợp phòng<br /> tu dưỡng để vươn lên đạt được yêu cầu GD&ĐT quận, huyện tổ chức rà soát tình<br /> về tiêu chuẩn, chức danh. hình hoạt động của các trường mầm non<br /> - Phối hợp với cấp ủy địa phương trên địa bàn theo Điều lệ trường Mầm<br /> quy hoạch và tham mưu với Ban tổ chức non tại Quyết định số 27/2000/QĐ-<br /> quận ủy bồi dưỡng trình độ trung cấp lí BGD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2000 của<br /> luận chính trị, cử nhân chính trị hoặc cao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.<br /> cấp lí luận chính trị cho một số cán bộ 3. Kết luận<br /> chủ chốt của ngành. Các giải pháp phát triển đội ngũ<br /> - Các trường mầm non có kế hoạch GV đáp ứng nhu cầu GDMN tại TPHCM<br /> bố trí các khẩu hiệu, áp phích tuyên đa dạng và được chia làm 3 nhóm chính:<br /> truyền đạo đức, phẩm chất người GVMN Nhóm giải pháp đổi mới công tác đào tạo<br /> tại nhà trường để GV học tập và noi theo. GVMN, nhóm giải pháp hoàn thiện công<br /> - Tổ chức các phong trào tự học, tự tác quản lí đội ngũ GVMN và nhóm giải<br /> rèn tạo nên không khí học tập và rèn pháp hướng đến phát triển đội ngũ<br /> luyện tại các trường mầm non, giao lưu GVMN hiện có. Để công tác này được<br /> các cụm, các quận trong toàn thành phố. tiến hành đạt hiệu quả cao cần có sự kết<br /> 2.3.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác hợp đồng bộ giữa các nhóm biện pháp và<br /> thanh tra, kiểm tra chất lượng và số sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng<br /> lượng GVMN, phối kết hợp quản lí mầm chuyên ngành.<br /> non giữa các cấp các ngành<br /> <br /> <br /> <br /> 143<br /> Tư liệu tham khảo Số 65 năm 2014<br /> _____________________________________________________________________________________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Mầm non (2008), Báo cáo 60 năm xây dựng<br /> và phát triển ngành Giáo dục Mầm non.<br /> 2. Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính<br /> phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2006 – 2015”.<br /> 3. Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (2005), Báo cáo về tình hình quản lí trường lớp<br /> nhóm tư thục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh – Các biện<br /> pháp đề xuất để giải quyết cơ sở nuôi trẻ không phép.<br /> 4. Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (2010), Văn bản quản lí giáo dục mầm non ngoài<br /> công lập – TP Hồ Chí Minh.<br /> 5. Nguyễn Ánh Tuyết (2009), Giáo dục mầm non những vấn đề lí luận và thực tiễn,<br /> Nxb Đại học Sư phạm.<br /> <br /> <br /> (Ngày Tòa soạn nhận được bài: 08-12-2013; ngày phản biện đánh giá: 14-12-2013;<br /> ngày chấp nhận đăng: 19-12-2014)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 144<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2