intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chia sẻ: ViUzumaki2711 ViUzumaki2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

43
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đã chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế trong công tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên tại 03 trường cao đẳng của Bạc Liêu, nhìn chung đội ngũ giảng viên đang còn ít về số lượng và chưa đảm bảo về chất lượng để đáp ứng được yêu cầu về quy mô các ngành đào tạo và đổi mới giáo dục trong xu thế hội nhập, do vậy cần thực hiện một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường cao đẳng tỉnh Bạc Liêu nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và vùng phụ cận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE<br /> Educational Sci., 2016, Vol. 61, No. 3, pp. 64-71<br /> This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn<br /> <br /> DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0028<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN<br /> CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU<br /> Tăng Văn Thắng<br /> Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu<br /> Tóm tắt. Trên cơ sở phân tích thực trạng về quản lí phát triển đội ngũ giảng viên các trường<br /> cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bài viết đã chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế trong<br /> công tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên tại 03 trường cao đẳng của Bạc Liêu, nhìn<br /> chung đội ngũ giảng viên đang còn ít về số lượng và chưa đảm bảo về chất lượng để đáp<br /> ứng được yêu cầu về quy mô các ngành đào tạo và đổi mới giáo dục trong xu thế hội nhập,<br /> do vậy cần thực hiện một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường<br /> cao đẳng tỉnh Bạc Liêu nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và vùng<br /> phụ cận.<br /> Từ khóa: Quản lí phát triển, phát triển đội ngũ, đội ngũ giảng viên, Trường Cao đẳng Bạc<br /> Liêu, Bạc Liêu.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Mở đầu<br /> <br /> Phát triển đội ngũ giảng viên là yêu cầu tiên quyết đảm bảo chất lượng giáo dục của một<br /> nhà trường. Hiện nay tỉnh Bạc Liêu có 3 trường cao đẳng, sự đa dạng ngành nghề làm cho nhu cầu<br /> đào tạo nguồn nhân lực trở nên bức thiết, trong khi các trường cao đẳng trên địa bàn còn nhiều<br /> khó khăn trong cơ cấu đội ngũ. Hàng năm các cơ quan quản lí của tỉnh Bạc Liêu đã có những báo<br /> cáo tổng hợp tình hình cán bộ giảng viên chung của tỉnh [3], một số nghiên cứu đã đề cập đến<br /> những giải pháp về quản lí phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường Đại học, Cao đẳng nghề<br /> vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Nguyễn Văn Đệ [1]; Nguyễn Mĩ Loan [2]; hoặc ở các trường<br /> Cao đẳng nghề thuộc vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung của Nguyễn Hồng Tây [5]; Cao đẳng<br /> Quảng Nam của Trần Văn Thuận [6]; ở các trường Cao đẳng, Đại học nói chung của Nguyễn Thị<br /> Nhàn [3]... Tuy nhiên với đặc thù của tỉnh Bạc Liêu, với nhiều tiềm năng và lợi thế về tự nhiên và<br /> kinh tế xã hội, song thực trạng quản lí đội ngũ giảng viên còn nhiều bất cập, chưa đánh giá để có<br /> những chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và<br /> chuẩn hoá về trình độ. Do vậy cần đưa ra những giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên tại<br /> các trường Cao đẳng của Bạc Liêu để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh trong giai<br /> đoạn tới.<br /> Ngày nhận bài: 10/2/2016. Ngày nhận đăng: 25/4/2016.<br /> Liên hệ: Tăng Văn Thắng, e-mail: tvthang@vhntbl.edu.vn<br /> <br /> 64<br /> <br /> Một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng trên địa bàn...<br /> <br /> 2.<br /> 2.1.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> Thực trạng về quản lí phát triển dội ngũ giảng viên các trường cao đẳng<br /> tỉnh Bạc Liêu<br /> <br /> - Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên<br /> Phát triển đội ngũ giảng viên ở các trường Cao đẳng là một hoạt động có mục đích, có kế<br /> hoạch của chủ thể quản lí tác động vào đội ngũ giảng viên; nhằm tạo những thay đổi của đội ngũ<br /> giảng viên cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu theo chiều hướng đi lên, đáp ứng các yêu cầu<br /> nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.<br /> Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng là những tác động của các chủ<br /> thể quản lí đến hoạt động quản lí phát triển đội ngũ giảng viên, được triển khai thông qua kế hoạch,<br /> tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển đội ngũ giảng viên đáp<br /> ứng với yêu cầu đào tạo của Nhà trường.<br /> Nội dung quản lí phát triển đội ngũ giảng viên ở các trường Cao đẳng gồm: Xây dựng quy<br /> hoạch, kế hoạch phát triển, tuyển chọn, sử dụng đội ngũ giảng viên, đào tạo và bồi dưỡng giảng<br /> viên, thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với giảng viên, kiểm tra, đánh giá phát triển đội ngũ<br /> giảng viên.<br /> - Thực trạng quản lí phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng trên địa bàn<br /> tỉnh Bạc Liêu<br /> Thực trạng phát triển của đội ngũ giảng viên<br /> Đến năm 2015 tỉnh Bạc Liêu có 03 trường Cao đẳng gồm: Trường Cao đẳng Nghề Bạc<br /> Liêu; Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Bạc Liêu với đội ngũ<br /> giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học là 129/210 (chiếm tỉ lệ 61,4%), trong đó: Tiến sĩ là 11<br /> (5,2%), NCS -Thạc sĩ là 117 (chiếm 55,7%); Đội ngũ giảng viên có trình độ đại học là 81/210<br /> (chiếm tỉ lệ 38,6%) [4]. Trong đó 100% giảng viên các chuyên ngành có trình độ đại học và trên<br /> đại học. Số lượng giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm tối đa, đây là nguồn giảng viên cơ<br /> bản cho quá trình phát triển của nhà trường.Số lượng giảng viên chuyên môn đặc biệt là giảng viên<br /> khối ngành hiện đang thiếu cả về số lượng và chất lượng. Với đội ngũ giảng viên hiện có, mới đáp<br /> ứng được 70% quy mô đào tạo.<br /> Về chất lượng: Số giảng viên có trình độ tiến sĩ chỉ chiếm 5,2%, số giảng viên có trình độ<br /> thạc sĩ chiếm tỉ lệ 55,7%, số giảng viên có trình độ đại học chiếm tỉ lệ 38,6%. Trong khi yêu cầu<br /> của các trường cao đẳng và đại họcphải đạt 25% giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; không có<br /> đại học dạy đại học [8]. Tỉ lệ này còn ít hơn rất nhiều so với yêu cầu của Chính phủ trong chiến<br /> lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 [7].<br /> Về độ tuổi: Tỉ lệ giảng viên tuổi từ 20-29 là: 45 chiếm 21,4%; tuổi từ 30 - 39 là: 51 chiếm<br /> 24,3%; tuổi từ 40 - 49 là 59 chiếm 28,1%; tuổi từ 50 - 59 là 55 chiếm 26,2%. Độ tuổi 50 - 59 vẫn<br /> chiếm tỉ lệ cao. Những giảng viên ở độ tuổi này trong thời gian tới sẽ về hưu, nếu như nhà trường<br /> không có kế hoạch tuyển bổ sung kịp thời sẽ tạo ra những khoảng trống trong đội ngũ giảng viên.<br /> Về giới tính: Giảng viên nữ chiếm một tỉ lệ lớn hơn so với giảng viên nam. Tại các trường<br /> kinh tế, kĩ thuật, công nghệ, tỉ lệ nam giảng viên nhiều hơn nữ giảng viên. Còn ở các trường sư<br /> phạm, khoa học xã hội và nhân văn tỉ lệ nam giảng viên và nữ giảng viên tương đương nhau, nếu<br /> tỉ lệ nữ giảng viên có nhiều hơn thì cũng không đáng kể. Việc nữ giảng viên nhiều hơn nam giảng<br /> viên ở các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không chỉ tạo ra sự mất cân đối về mặt giới<br /> tính trong đội ngũ giảng viên mà ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến các hoạt động chung của nhà trường.<br /> 65<br /> <br /> Tăng Văn Thắng<br /> <br /> - Thực trạng quản lí phát triển đội ngũ giảng viên<br /> Về nhận thức phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.<br /> Đội ngũ giảng viên của trường có phẩm chất chính trị tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, có bản<br /> lĩnh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng,<br /> chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của Nhà trường; có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận<br /> tuỵ phụng sự nhân dân. Tất cả các giảng viên sinh hoạt đều và có chất lượng ở các tổ chức Chi bộ<br /> Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, tổ chức Công đoàn. Giảng viên là đảng viên Đảng cộng<br /> sản Việt Nam: 57; đoàn viên: 119, tất cả giảng viên đều tham gia tổ chức công đoàn.<br /> Về trình độ học vấn: Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch cử giảng viên đi đào tạo, bồi<br /> dưỡng chuyên môn, chú trọng đến các ngành, chuyên ngành chưa có giảng viên trình độ thạc sĩ,<br /> tiến sĩ, những giảng viên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường.Kết<br /> quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lí từ khi thành lập trường đến<br /> nay cụ thể như sau: Cử đi đào tạo trình độ sau đại học: 72; cao cấp lí luận chính trị: 17 [4].<br /> Về năng lực: Đội ngũ giảng viên các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hình thành<br /> trên cơ sở các kiến thức chuyên môn, tri thức khoa học giáo dục, tâm lí học giáo dục và các hoạt<br /> động thực tiễn ở trường. Các kĩ năng dạy học, kĩ năng giáo dục và kĩ năng nghiên cứu khoa học cơ<br /> bản đáp ứng yêu cầu đào tạo.<br /> Đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ giảng viên được các Trường Cao đẳng trên địa<br /> bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện có hiệu quả<br /> - Những mặt đạt được và hạn chế<br /> * Mặt đạt được<br /> Các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được sự ủng hộ lãnh đạo Tỉnh Bạc Liêu;<br /> Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Y tế trong công tác quy hoạch<br /> đội ngũ nói chung, trong công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên nói riêng nên mặc dù mới vài<br /> năm thành lập đã có những bước chuyển động mạnh mẽ để chuyển từ một trường cao đẳng chuyên<br /> nghiệp đào tạo các lĩnh vực Kinh tế, khoa học kĩ thuật và y khoa đã trở thành những trường Cao<br /> đẳng có chức năng đào tạo rộng hơn ở các lĩnh vực Kinh tế, kĩ thuật - khoa học và Y khoa.<br /> Quy mô của các Trường được mở rộng theo hướng đa lĩnh vực, đa loại hình, đa cấp bậc đào<br /> tạo.Đội ngũ giảng viên của Trường có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, yêu nghề, luôn<br /> có ý thức học tập, bồi dưỡng để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của xã hội và của Ngành.<br /> * Hạn chế<br /> Số lượng giảng viên ít biến động, có tăng nhẹ ở một số khoa mới thành lập như: Khoa Giáo<br /> dục Thể chất; Quản lí Thể thao; Năng khiếu thể thao. Số giảng viên lớn tuổi đông, số giảng viên trẻ<br /> cần phải có thời gian học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ mới đáp ứng được yêu cầu thay thế.<br /> Việc cử giảng viên đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hội thảo khoa học<br /> tuy đã được Nhà trường quan tâm nhưng chủ yếu mới cử đi trong nước, chưa có điều kiện cử đi<br /> nước ngoài.<br /> Ở một số ngành đặc thù, do thiếu về đội ngũ nên giảng viên còn phải dạy nhiều giờ nên ảnh<br /> hưởng đến việc thực hiện các hoạt động khác như nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy<br /> học; cập nhật thông tin mới; viết giáo trình, tài liệu tham khảo...<br /> Việc phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường chưa theo kịp yêu cầu đổi mới giáo dục<br /> đại học đặt ra.Từ những trường trung cấp chuyên nghiệp, lĩnh vực đào tạo ở phạm vi hẹp trở thành<br /> những trường Cao đẳng đào tạo nhiều lĩnh vực, nhiều cấp học, các trường Cao đẳng trên địa bàn<br /> tỉnh Bạc Liêu sẽ từng bước xây dựng và phát triển trường thành những cơ sở giáo dục cao đẳng<br /> 66<br /> <br /> Một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng trên địa bàn...<br /> <br /> có uy tín lĩnh vực Kinh tế, khoa học-kĩ thuật và y khoa ở khu vực và trong nước. Bên cạnh những<br /> thành tựu đã đạt được, Nhà trường cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó<br /> xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường là khó khăn, thách thức<br /> lớn nhất;<br /> Đội ngũ giảng viên của trường rất đa dạng về ngành nghề đào tạo và cơ cấu trình độ. Đội<br /> ngũ hiện nay vẫn còn những giảng viên có trình độ Đại học, chiếm tỉ lệ cao. Đội ngũ giảng viên<br /> của các trường Cao đẳng hiện nay còn chưa đủ về số lượng, chưa đồng bộ về cơ cấu và chưa chuẩn<br /> hoá về trình độ đào tạo theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Số lượng đội ngũ<br /> hiện chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu đào tạo của Nhà trường. Trong giai đoạn tới, nhu cầu<br /> đào tạo càng cao nên sự thiếu hụt giảng viên đang trở thành vấn đề cấp bách với Nhà trường.<br /> Chất lượng của đội ngũ giảng viên chưa đồng đều (đặc biệt là trình độ tin học, ngoại ngữ,<br /> sử dụng trang thiết bị hiện đại vào trong giảng dạy còn hạn chế). Có sự thiếu hụt cục bộ về giảng<br /> viên ở từng môn học, từng ngành đào tạo. Tình trạng thiếu các chuyên gia đầu ngành và các giảng<br /> viên có học hàm, học vị đúng chuyên ngành còn quá mỏng.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng<br /> trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu<br /> <br /> - Nâng cao nhận thức cho cho các chủ thể quản lí trong phát triển đội ngũ giảng viên<br /> Tổ chức cho cán bộ quản lí cán bộ, giảng viên, nhân viên nghiên cứu đường lối chính sách<br /> của Đảng, Nhà nước, Ngành.Học tập các quyết định, nghị quyết, thông tư, chỉ thị của Quốc hội,<br /> Nhà nước, Ngành về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong giai đoạn hiện nay một cách<br /> kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó cần nắm vững luật giáo dục, điều lệ trường Đại học,<br /> Cao đẳng...tạo ra nền tảng tư tưởng và nhận thức đúng đắn về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng<br /> viên.<br /> Thủ trưởng các đơn vị cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn cho công tác<br /> quản lí phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lí. Xác định mục tiêu cần vươn tới, các chỉ<br /> tiêu, tiêu chí, biện pháp và cách thức tiến hành bồi dưỡng và đào tạo để đội ngũ cán bộ giảng viên<br /> thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức thực hiện kế hoạch từng bước,<br /> từng giai đoạn trước mắt và lâu dài trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản<br /> lí của các nhà trường có chất lượng và hiệu quả, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra đánh giá sự<br /> quản lí phát triển đội ngũ giảng viên theo kế hoạch năm học, quý, hoặc học kì để rút ra bài học lí<br /> luận và thực tiễn về nhận thức quản lí phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường đến tận mỗi<br /> giảng viên.<br /> Làm cho đội ngũ giảng viên không ngừng rèn luyện tự học, tự nâng cao năng lực chuyên<br /> môn - nghiệp vụ, đạo đức, phẩm chất, lối sống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; khắc phục<br /> những yếu kém để vươn lên.<br /> Đối với các mã ngành công nghệ và kinh tế, thường xuyên, duy trì tổ chức các cuộc thi tìm<br /> hiểu về quản lí phát triển đội ngũ giảng viên ở cấp khoa, cấp trường cho sinh viên.<br /> - Thực hiện quy hoạch đội ngũ giảng viên của các trường đủ về số lượng, bảo đảm chất<br /> lượng có cơ cấu hợp lí<br /> Xây dựng quy hoạch đội ngũ giảng viên trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng những mặt<br /> mạnh và yếu của đội ngũ giảng viên để bố trí, sắp xếp đội ngũ giảng viên và có chiến lược xây<br /> dựng đội ngũ phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.<br /> Lập quy hoạch đội ngũ giảng viên của các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai<br /> 67<br /> <br /> Tăng Văn Thắng<br /> <br /> đọan 2012-2016 và 2016-2020 trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu của thực tiễn và các văn bản của Nhà<br /> nước [7], [8], đặc biệt quan tâm đến chất lượng đội ngũ giảng viên trong việc nâng cao trình độ<br /> chuyên môn, đến năm 2020, 100% giảng viên đại học, cao đẳng đạt trình độ thạc sĩ trở lên; 100%<br /> giảng viên đại học và cao đẳng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ, có 25% giảng viên đại học và<br /> 8% giảng viên cao đẳng là tiến sĩ.<br /> - Chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học<br /> và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên<br /> Xây dựng quy định chuẩn về giảng viên một cách rõ ràng về đạo đức, trình độ chuyên môn,<br /> trình độ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ sư phạm, đồng thời triển khai các hoạt động cụ thể để<br /> nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ sư<br /> phạm cho đội ngũ giảng viên của các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.<br /> Nâng cao ý thức, lòng say mê nghề nghiệp và tính gương mẫu, mô phạm của người giảng<br /> viên.Cải tiến sinh hoạt bộ môn theo hướng tăng cường tính học thuật, tập trung vào các vấn đề<br /> như: Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đổi mới phương pháp dạy<br /> học, phương pháp đánh giá theo hệ thống tín chỉ; vai trò của giảng viên trong công tác tư vấn cho<br /> sinh viên.<br /> Cấp đủ kinh phí để đào tạo trong nước như tổ chức các hội thảo, các khóa học ngắn hạn,<br /> các hội nghị chuyên đề...<br /> Tạo cơ hội cho giảng viên được nâng cao bằng cấp (thạc sĩ hoặc tiến sĩ) tại các trường đại<br /> học nghiên cứu hàng đầu về thiết kế, phát triển và đánh giá giảng dạy.<br /> Chuẩn bị cho giảng viên trong các lĩnh vực: Phương pháp sư phạm; Thiết kế và phát triển<br /> giảng dạy nhằm hướng đến việc cải tiến các môn học và chương trình đào tạo; Phát triển chuyên<br /> môn nghiệp vụ.<br /> Giúp giảng viên thiết kế và giảng dạy môn học, nhấn mạnh việc sinh viên học ở cấp độ tiếp<br /> thu khái niệm.<br /> Giúp giảng viên phát triển và sử dụng phương pháp giảng dạy tương tác và các phương pháp<br /> học tích cực để họ có thể trình bày tài liệu môn học theo các cách thức và quan điểm khác nhau.<br /> Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học như hiện nay, giảng viên chỉ dạy những kiến thức cơ<br /> bản, đóng vai trò hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra quá trình học, không làm thay người học. Giảng<br /> viên cần phải khuyến khích sinh viên chủ động tự điều khiển quá trình tiếp thu tri thức, tham khảo<br /> mở rộng kiến thức theo các nguồn tài liệu được giới thiệu.<br /> Tạo điều kiện để giảng viên tiếp cận với các nguồn tri thức mới, chương trình dạy học hiện<br /> hành, các tài liệu dạy học liên quan trên mạng.<br /> Triển khai các hoạt động bồi dưỡng năng lực nghiên cứu của giảng viên nhằm xây dựng<br /> phong cách nghiên cứu trong giảng dạy và từng bước thực hiện việc gắn kết mang tính bắt buộc<br /> giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học.<br /> Khuyến khích giảng viên gửi đăng các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học trên<br /> những tạp chí chuyên ngành và tập san thông tin khoa học của các Trường Cao đẳng trên địa bàn<br /> tỉnh Bạc Liêu; cử giảng viên tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước.<br /> Hình thành ở giảng viên những khả năng cần thiết, đáp ứng với một môi trường đang thay<br /> đổi như hiện nay, đó là: Biết và hiểu cách học khác nhau của sinh viên; Có kiến thức, kĩ năng và<br /> quan điểm liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá sinh viên nhằm giúp đỡ họ học tập; Là người có<br /> kỉ luật mẫu mực, giữ gìn các tiêu chuẩn và kiến thức của sự phát triển hiện tại; Hiểu biết về ứng<br /> dụng thông tin theo luật bao gồm việc truy cập thông tin qua mạng và công nghệ giảng dạy...<br /> 68<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2